Zagraniczni studenci sadzą polskie lasy


W kwietniu ruszyła szósta ogólnopolska akcja stowarzyszenia Erasmus Student Network i Lasów Państwowych, podczas której kilkuset studentów — Polaków i Europejczyków, przebywających obecnie na wymianie w Polsce — posadzi las Erasmusa. Przedsięwzięcie wspiera podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Aneta Wilmańska — jedna z pierwszych stypendystek programu Erasmus.

20 lat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


Dokładnie 10 lat temu, 16 kwietnia 2003 r., Polska razem z 9. innymi krajami podpisała traktat akcesyjny, na podstawie którego rok później wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji działała już wówczas od 10 lat. W tym roku obchodzimy 20-lecie działalności.

Uwaga uczelnie! Do zdobycia certyfikaty ECTS Label i DS Label


Zachęcamy polskie szkoły wyższe posiadające Kartę Uczelni Erasmusa do udziału w konkursach o ECTS i DS. Label. Są to prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez Komisję Europejską stanowiące nagrodę dla uczelni za wzorowe stosowanie systemu ECTS oraz wydawanie suplementu do dyplomu. Wyróżnienia są szansą dla uczelni na promocję w kraju i za granicą.