http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse pl Jak Erasmus+ pomaga zmieniać edukację na Śląsku? Kolejna konferencja z cyklu EDUinspiracje za nami http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/jak-erasmus-pomaga-zmieniac-edukacje-na-slasku-kolejna-konferencja-z-cyklu-eduinspi <p>EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, kt&oacute;rych celem jest pokazanie, w jaki spos&oacute;b skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytet&oacute;w realizowanej reformy oświaty.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/jak-erasmus-pomaga-zmieniac-edukacje-na-slasku-kolejna-konferencja-z-cyklu-eduinspi" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 13 Oct 2016 15:41:19 +0000 iloboda 2319 at http://www.frse.org.pl Konferencja „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni” http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konferencja-umiedzynarodowienie-szansa-i-wyzwanie-dla-polskich-uczelni <p>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim zapraszają do udziału w konferencji &bdquo;Umiędzynarodowienie &ndash; szansa i wyzwanie dla polskich uczelni&rdquo;, poświęconej szeroko pojętej problematyce umiędzynarodowienia polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Będzie to pierwsza z konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki zaplanowany na wrzesień 2017 roku.</p> <p>Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest adresowana przede wszystkim do przedstawicieli nowo wybranych władz uczelni odpowiedzialnych za problematykę międzynarodową oraz kierownik&oacute;w uczelnianych biur wsp&oacute;łpracy z zagranicą i rekrutacji cudzoziemc&oacute;w.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konferencja-umiedzynarodowienie-szansa-i-wyzwanie-dla-polskich-uczelni" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Tue, 11 Oct 2016 08:57:51 +0000 wskaczkowska 2317 at http://www.frse.org.pl Odbyła się pierwsza konferencja regionalna z cyklu EDUInspiracje http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/odbyla-sie-pierwsza-konferencja-regionalna-z-cyklu-eduinspiracje <p>EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, kt&oacute;rych celem jest pokazanie, w jaki spos&oacute;b skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytet&oacute;w realizowanej reformy oświaty. W pierwszym wydarzeniu, kt&oacute;re odbyło się 28 września w Rzeszowie, wzięło udział ok. 300 os&oacute;b, w tym przedstawiciele instytucji oświatowych, dyrektorzy szk&oacute;ł oraz kadra zarządzająca plac&oacute;wkami edukacyjnymi.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/odbyla-sie-pierwsza-konferencja-regionalna-z-cyklu-eduinspiracje" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 30 Sep 2016 15:35:16 +0000 iloboda 2313 at http://www.frse.org.pl Skorzystaj z Bazy Usług Rozwojowych i znajdź dla siebie najlepsze szkolenie http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/skorzystaj-z-bazy-uslug-rozwojowych-i-znajdz-dla-siebie-najlepsze-szkolenie <p>Tysiące ofert dotyczących szkoleń można wyszukać i por&oacute;wnać dzięki Bazie Usług Rozwojowych, kt&oacute;rej administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/skorzystaj-z-bazy-uslug-rozwojowych-i-znajdz-dla-siebie-najlepsze-szkolenie" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 29 Sep 2016 13:01:06 +0000 iloboda 2312 at http://www.frse.org.pl „Raport Programu Erasmus+ 2015” http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/raport-programu-erasmus-2015 <p><strong>Najważniejszym zadaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest wspieranie działań poprawiających jakość i&nbsp;efektywność oświaty i&nbsp;szkolnictwa wyższego w&nbsp;Polsce oraz wspomaganie prac służących reformowaniu polskiego systemu edukacji. Realizacja tych zadań możliwa jest między innymi dzięki edukacyjnym programom unijnym, takim jak Erasmus+. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/raport-programu-erasmus-2015" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 23 Sep 2016 08:38:51 +0000 mpiekarska 2306 at http://www.frse.org.pl Języki do zadań specjalnych http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/jezyki-do-zadan-specjalnych <p><strong>Międzynarodowa konferencja pt. &rdquo;Języki do zadań specjalnych&rdquo; poświęcona problematyce nauczania język&oacute;w obcych do cel&oacute;w akademickich, zawodowych i&nbsp;specjalistycznych zgromadziła (20 września br.) ponad 400 uczestnik&oacute;w z&nbsp;Polski i&nbsp;zagranicy. Ekspercka konferencja adresowana do pracownik&oacute;w naukowych zajmujących się glottodydaktyką, nauczycieli język&oacute;w obcych, krajowych i&nbsp;zagranicznych ekspert&oacute;w edukacji językowej, przedstawicieli plac&oacute;wek edukacyjnych, zainaugurowała odbywające się w&nbsp;Polsce po raz piętnasty obchody Europejskiego Dnia Język&oacute;w.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/jezyki-do-zadan-specjalnych" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 21 Sep 2016 10:32:03 +0000 mpiekarska 2305 at http://www.frse.org.pl Nauka języków obcych to dziś podstawa http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nauka-jezykow-obcych-dzis-podstawa <p><strong>Jakie działania podjąć, aby oswoić przedszkolaki z językiem obcym? Czy warto zadbać o wystr&oacute;j klasy, w kt&oacute;rej dzieci uczą się języka obcego? Jak opracować materiały do nauki języka ukierunkowanego zawodowo? Odpowiedzi m.in. na te pytania znają z pewnością laureaci prestiżowego konkursu European Language Label. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nauka-jezykow-obcych-dzis-podstawa" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 19 Sep 2016 14:31:12 +0000 mpiekarska 2303 at http://www.frse.org.pl Ready, Study, Go! Poland na konferencji EAIE w Liverpoolu http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ready-study-go-poland-na-konferencji-eaie-w-liverpoolu <p>Ponad 200 wystawc&oacute;w, 170 warsztat&oacute;w i sesji plenarnych, 5000 uczestnik&oacute;w - to wszystko podczas 28 edycji międzynarodowej konferencji i targ&oacute;w edukacyjnych EAIE 2016 kt&oacute;re odbywają sie w dniach 13-16 wrzesnia w Liverpoolu pod hasłem IMAGINE....</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ready-study-go-poland-na-konferencji-eaie-w-liverpoolu" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 16 Sep 2016 09:05:19 +0000 wskaczkowska 2311 at http://www.frse.org.pl Wielki sukces Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/wielki-sukces-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy <p><strong>Za nami drugie posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży podczas kt&oacute;rego obradowano nad złożonymi w ramach konkursu wnioskami. Spotkanie było jednym z kluczowych punkt&oacute;w Forum Ekonomicznego Młodych Lider&oacute;w, odbywającego się w Nowym Sączu.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/wielki-sukces-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Sun, 11 Sep 2016 12:33:12 +0000 mpiekarska 2293 at http://www.frse.org.pl Dziesiąta edycja konkursu Juvenes Translatores http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/dziesiata-edycja-konkursu-juvenes-translatores <p><strong>Uczniowie szk&oacute;ł średnich urodzeni w 1999 r. mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności tłumaczeniowych w dziesiątej edycji konkursu<em> Juvenes Translatores</em> na najlepszych młodych tłumaczy Unii Europejskiej organizowanym przez Komisję Europejską. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/dziesiata-edycja-konkursu-juvenes-translatores" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 09 Sep 2016 11:31:53 +0000 mpiekarska 2291 at http://www.frse.org.pl