http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/zapjesi pl Trwa nabór na ekspertów w ramach PO WER http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/trwa-nabor-na-ekspertow-w-ramach-po-wer <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poszukuje ekspertów, którzy ocenią wnioski składane w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój. Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie dokumenty do 20 sierpnia 2015 r. </div> </div> </div> <p>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poszukuje ekspert&oacute;w, kt&oacute;rzy ocenią wnioski składane w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozw&oacute;j. Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie dokumenty do 20 sierpnia 2015 r.</p> <p>Resort infrastruktury ogłosił nab&oacute;r na ekspert&oacute;w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j w dziedzinach:</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/trwa-nabor-na-ekspertow-w-ramach-po-wer" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 22 Jul 2015 09:27:31 +0000 mpiekarska 1982 at http://www.frse.org.pl Przyznano nominacje w konkursie EDUinspiracje 2015 http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/przyznano-nominacje-w-konkursie-eduinspiracje-2015 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Wystartowała tegoroczna edycja konkursu EDUinspiracje – w 7 kategoriach konkursowych nominowano 35 instytucji. Zachęcamy do zapoznania się z nominowanymi projektami. Ich opisy są dostępne na stronie www.eduinspiracje.org.pl. </div> </div> </div> <p>Wystartowała tegoroczna edycja konkursu EDUinspiracje &ndash; w 7 kategoriach konkursowych nominowano 35 instytucji. Zachęcamy do zapoznania się z nominowanymi projektami. Ich opisy są dostępne na stronie <a href="http://www.eduinspiracje.org.pl" title="www.eduinspiracje.org.pl">www.eduinspiracje.org.pl</a>.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/przyznano-nominacje-w-konkursie-eduinspiracje-2015" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 08 Jul 2015 07:02:21 +0000 wskaczkowska 1978 at http://www.frse.org.pl Najnowszy numer kwartalnika FRSE "Europa dla Aktywnych" http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europa-dla-aktywnych-2-2015 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> W najnowszym numerze &quot;Europy dla Aktywnych&quot; relacjonujemy m.in. Europejski Tydzień Młodzieży, w trakcie którego eksperci przekonywali, że młodzi muszą sami wykazywać aktywność. Opisujemy także II Europejską Konwencję Pracy na Rzecz Młodzieży, podczas której podkreślono, że praca z młodzieżą jest „egzystencjalną koniecznością”, która powinna być „uzupełnieniem edukacji szkolnej”. Zadajemy też pytanie, czy 16-latek powinien mieć prawo do głosowania oraz opisujemy sieć ERYICA, wspierającą współpracę kilku tysięcy Centrów Informacji Młodzieżowej w całej Europie. </div> </div> </div> <p>Dość nieoczekiwanie młodzież stała się zbiorowym bohaterem dyskursu politycznego. Jej decyzje w trakcie wybor&oacute;w analizuje się pod każdym możliwym kątem. Nie cichną dyskusje o tym, co miało wpływ na postawy młodych. Bezrobocie? Umowy śmieciowe? Niskie zarobki? Natychmiast też padają propozycje r&oacute;żnych reform, kt&oacute;re miałyby uzdrowić sytuację. Niestety, mniej m&oacute;wi się o rozwiązaniach systemowych. A prawie w og&oacute;le o tym, by przenieść na polski grunt pomysły sprawdzone w Europie. A jest co przenosić.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europa-dla-aktywnych-2-2015" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 01 Jul 2015 08:00:37 +0000 mpiekarska 1977 at http://www.frse.org.pl Ruszyła rekrutacja na X Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/rekrutacja-na-forum-ekonomiczne-mlodych-liderow-w-nowym-saczu <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Ponad 350 młodych liderów z 42 europejskich państw spotyka się w Polsce, aby dyskutować o przyszłości Europy. W debacie udział wezmą reprezentanci młodego pokolenia, przedstawiciele biznesu oraz decydenci. Spotkanie stanowi nie tylko okazję do wymiany poglądów. To również miejsce, gdzie rodzą się nowe pomysły oraz podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. </div> </div> </div> <p><strong>Zapraszamy do udziału w jubileuszowym X Forum Ekonomicznym Młodych Lider&oacute;w, kt&oacute;re odbędzie się w dniach 7-11 września 2015 roku w Nowym Sączu. </strong></p> <p>Ponad 350 młodych lider&oacute;w z 42 europejskich państw spotyka się w Polsce, aby dyskutować o przyszłości Europy. W debacie udział wezmą reprezentanci młodego pokolenia, przedstawiciele biznesu oraz decydenci. Spotkanie stanowi nie tylko okazję do wymiany pogląd&oacute;w. To r&oacute;wnież miejsce, gdzie rodzą się nowe pomysły oraz podejmowane są decyzje o wsp&oacute;lnych działaniach.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/rekrutacja-na-forum-ekonomiczne-mlodych-liderow-w-nowym-saczu" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 24 Jun 2015 10:46:01 +0000 mpiekarska 1975 at http://www.frse.org.pl Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/zagraniczna-mobilnosc-szkolnej-kadry-edukacyjnej-w-ramach-projektow-instytucjonalny <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Dobiega końca okres realizowania projektu systemowego &quot;Zagraniczna mobilność szkolnej kadry dukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych&quot;. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała dofinansowanie 111 inicjatywom zgłoszonym przez różnorodne placówki oświatowe takie jak przedszkola, szkoły, centra doskonalenia nauczycieli, a także kuratoria, organy prowadzące szkoły oraz uczelnie. Nadszedł czas na podsumowanie efektów podjętych działań. </div> </div> </div> <p><strong>Dobiega końca okres realizowania projektu systemowego <em>Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projekt&oacute;w instytucjonalnych</em>. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała dofinansowanie 111 inicjatywom zgłoszonym przez r&oacute;żnorodne plac&oacute;wki oświatowe takie jak przedszkola, szkoły, centra doskonalenia nauczycieli, a także kuratoria, organy prowadzące szkoły oraz uczelnie. Nadszedł czas na podsumowanie efekt&oacute;w podjętych działań.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/zagraniczna-mobilnosc-szkolnej-kadry-edukacyjnej-w-ramach-projektow-instytucjonalny" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 22 Jun 2015 09:00:40 +0000 mpiekarska 1974 at http://www.frse.org.pl Europass narzędziem międzynarodowej mobilności edukacyjnej i zawodowej http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europass-narzedziem-miedzynarodowej-mobilnosci-edukacyjnej-i-zawodowej <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Co to jest Europass? Z czego się składa portfolio tych dokumentów? Jak ich użyć w poszukiwaniu pracy czy edukacji? Dlaczego właśnie ten sposób autoprezentacji daje dobre rezultaty? Te i inne pytania będzie można postawić w czwartek 25 czerwca o godzinie 17:00, w trakcie otwartego spotkania informacyjno - promocyjnego w Centrum Bukowska, przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu. </div> </div> </div> <p><strong>Co to jest Europass? Z czego się składa portfolio tych dokument&oacute;w? Jak ich użyć w poszukiwaniu pracy czy edukacji? Dlaczego właśnie ten spos&oacute;b autoprezentacji daje dobre rezultaty? Te i inne pytania będzie można postawić w czwartek 25 czerwca o godzinie 17:00, w trakcie otwartego spotkania informacyjno - promocyjnego w Centrum Bukowska, przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europass-narzedziem-miedzynarodowej-mobilnosci-edukacyjnej-i-zawodowej" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 17 Jun 2015 13:34:31 +0000 mpiekarska 1971 at http://www.frse.org.pl Konkurs Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konkurs-skomplikowane-i-proste-mlodzi-uczeni-o-swoich-badaniach <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Konkurs organizowany jest przez miesięcznik „Forum Akademickie”. Partnerami i fundatorami konkursu są m.in.: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN. Patronem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. </div> </div> </div> <p>Fundator: <a href="https://forumakademickie.pl/#">Forum Akademickie</a><br /> Deadline: 10-09-2015 r.</p> <p><strong>Konkurs na artykuł naukowy dotyczący własnych badań naukowych lub badań, w kt&oacute;rych naukowcy brali udział.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konkurs-skomplikowane-i-proste-mlodzi-uczeni-o-swoich-badaniach" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 17 Jun 2015 08:05:25 +0000 mpiekarska 1970 at http://www.frse.org.pl Europa zmienia Warszawę 2015 http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europa-zmienia-warszawe-2015 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Wspólne tworzenie wielkoformatowej sylwetki warszawskiej syrenki, eksperymenty naukowe, wirtualne zwiedzanie stołecznych dzielnic. Te oraz ponad sto innych atrakcji czekać będzie na wszystkich, którzy w dniach 20-26 czerwca wezmą udział w wydarzeniu „Europa zmienia Warszawę”. </div> </div> </div> <p>Wsp&oacute;lne tworzenie wielkoformatowej sylwetki warszawskiej syrenki, eksperymenty naukowe, wirtualne zwiedzanie stołecznych dzielnic. Te oraz ponad sto innych atrakcji czekać będzie na wszystkich, kt&oacute;rzy w dniach 20-26 czerwca wezmą udział w wydarzeniu &bdquo;Europa zmienia Warszawę&rdquo;.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europa-zmienia-warszawe-2015" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Tue, 16 Jun 2015 13:17:12 +0000 mpiekarska 1969 at http://www.frse.org.pl Konferencja "Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji" http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konferencja-zagraniczna-mobilnosc-nauczycieli-i-uczniow-kluczem-do-podniesienia-jak <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji. Podczas konferencji zostaną podsumowane projekty systemowe prowadzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w latach 2012-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. </div> </div> </div> <p>Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. <a href="http://www.pokl.frse.org.pl/konferencjapodsumowujaca/index/lang:pl">Zagraniczna mobilność nauczycieli i&nbsp;uczni&oacute;w kluczem do podniesienia jakości w&nbsp;edukacji</a>.</p> <p>Podczas konferencji zostaną podsumowane projekty systemowe prowadzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w latach 2012-2015 w&nbsp;ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środk&oacute;w Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet&nbsp;III Wysoka jakość systemu oświaty:</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konferencja-zagraniczna-mobilnosc-nauczycieli-i-uczniow-kluczem-do-podniesienia-jak" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 10 Jun 2015 10:20:36 +0000 wskaczkowska 1962 at http://www.frse.org.pl Uwolnij potencjał! Europejski Tydzień Młodzieży http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/uwolnij-potencjal-europejski-tydzien-mlodziezy <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Z sukcesem zakończyły się obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Od 27 kwietnia do 10 maja odbyło się wiele wydarzeń, celem których było sprawienie, by głos młodzieży był słyszalny. </div> </div> </div> <p>Z sukcesem zakończyły się obchody <a href="http://erasmusplus.org.pl/etm">Europejskiego Tygodnia Młodzieży</a>. Od 27 kwietnia do 10 maja odbyło się wiele wydarzeń, celem kt&oacute;rych było sprawienie, by głos młodzieży był słyszalny.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/uwolnij-potencjal-europejski-tydzien-mlodziezy" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 21 May 2015 09:31:10 +0000 wskaczkowska 1960 at http://www.frse.org.pl