http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse pl Skorzystaj z Bazy Usług Rozwojowych i znajdź dla siebie najlepsze szkolenie http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/skorzystaj-z-bazy-uslug-rozwojowych-i-znajdz-dla-siebie-najlepsze-szkolenie <p>Tysiące ofert dotyczących szkoleń można wyszukać i por&oacute;wnać dzięki Bazie Usług Rozwojowych, kt&oacute;rej administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/skorzystaj-z-bazy-uslug-rozwojowych-i-znajdz-dla-siebie-najlepsze-szkolenie" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 29 Sep 2016 13:01:06 +0000 iloboda 2312 at http://www.frse.org.pl „Raport Programu Erasmus+ 2015” http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/raport-programu-erasmus-2015 <p><strong>Najważniejszym zadaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest wspieranie działań poprawiających jakość i&nbsp;efektywność oświaty i&nbsp;szkolnictwa wyższego w&nbsp;Polsce oraz wspomaganie prac służących reformowaniu polskiego systemu edukacji. Realizacja tych zadań możliwa jest między innymi dzięki edukacyjnym programom unijnym, takim jak Erasmus+. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/raport-programu-erasmus-2015" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 23 Sep 2016 08:38:51 +0000 mpiekarska 2306 at http://www.frse.org.pl Języki do zadań specjalnych http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/jezyki-do-zadan-specjalnych <p><strong>Międzynarodowa konferencja pt. &rdquo;Języki do zadań specjalnych&rdquo; poświęcona problematyce nauczania język&oacute;w obcych do cel&oacute;w akademickich, zawodowych i&nbsp;specjalistycznych zgromadziła (20 września br.) ponad 400 uczestnik&oacute;w z&nbsp;Polski i&nbsp;zagranicy. Ekspercka konferencja adresowana do pracownik&oacute;w naukowych zajmujących się glottodydaktyką, nauczycieli język&oacute;w obcych, krajowych i&nbsp;zagranicznych ekspert&oacute;w edukacji językowej, przedstawicieli plac&oacute;wek edukacyjnych, zainaugurowała odbywające się w&nbsp;Polsce po raz piętnasty obchody Europejskiego Dnia Język&oacute;w.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/jezyki-do-zadan-specjalnych" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 21 Sep 2016 10:32:03 +0000 mpiekarska 2305 at http://www.frse.org.pl Nauka języków obcych to dziś podstawa http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nauka-jezykow-obcych-dzis-podstawa <p><strong>Jakie działania podjąć, aby oswoić przedszkolaki z językiem obcym? Czy warto zadbać o wystr&oacute;j klasy, w kt&oacute;rej dzieci uczą się języka obcego? Jak opracować materiały do nauki języka ukierunkowanego zawodowo? Odpowiedzi m.in. na te pytania znają z pewnością laureaci prestiżowego konkursu European Language Label. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nauka-jezykow-obcych-dzis-podstawa" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 19 Sep 2016 14:31:12 +0000 mpiekarska 2303 at http://www.frse.org.pl Ready, Study, Go! Poland na konferencji EAIE w Liverpoolu http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ready-study-go-poland-na-konferencji-eaie-w-liverpoolu <p>Ponad 200 wystawc&oacute;w, 170 warsztat&oacute;w i sesji plenarnych, 5000 uczestnik&oacute;w - to wszystko podczas 28 edycji międzynarodowej konferencji i targ&oacute;w edukacyjnych EAIE 2016 kt&oacute;re odbywają sie w dniach 13-16 wrzesnia w Liverpoolu pod hasłem IMAGINE....</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ready-study-go-poland-na-konferencji-eaie-w-liverpoolu" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 16 Sep 2016 09:05:19 +0000 wskaczkowska 2311 at http://www.frse.org.pl Wielki sukces Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/wielki-sukces-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy <p><strong>Za nami drugie posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży podczas kt&oacute;rego obradowano nad złożonymi w ramach konkursu wnioskami. Spotkanie było jednym z kluczowych punkt&oacute;w Forum Ekonomicznego Młodych Lider&oacute;w, odbywającego się w Nowym Sączu.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/wielki-sukces-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Sun, 11 Sep 2016 12:33:12 +0000 mpiekarska 2293 at http://www.frse.org.pl Dziesiąta edycja konkursu Juvenes Translatores http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/dziesiata-edycja-konkursu-juvenes-translatores <p><strong>Uczniowie szk&oacute;ł średnich urodzeni w 1999 r. mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności tłumaczeniowych w dziesiątej edycji konkursu<em> Juvenes Translatores</em> na najlepszych młodych tłumaczy Unii Europejskiej organizowanym przez Komisję Europejską. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/dziesiata-edycja-konkursu-juvenes-translatores" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 09 Sep 2016 11:31:53 +0000 mpiekarska 2291 at http://www.frse.org.pl Grajmy drużynowo - list premier RP Beata Szydło do uczestników Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/grajmy-druzynowo-list-premier-rp-beata-szydlo-do-uczestnikow-forum-ekonomicznego-ml <p><strong>Wyzwaniem naszych czas&oacute;w jest to, aby młodzi ludzie &ndash; tacy jak Wy &ndash; jeszcze bardziej angażowali się w&nbsp;życie publiczne, polityczne i&nbsp;społeczne. To właśnie siła i&nbsp;determinacja wynikająca z&nbsp;młodości stanowi szansę dla Europy oraz dla każdego z&nbsp;państw, kt&oacute;re reprezentujecie. Politycy powinni przyjąć ten fakt do wiadomości i&nbsp;zacząć z&nbsp;młodymi ludźmi wsp&oacute;łpracować. Jesteście świetnie przygotowani, wykształceni oraz macie bezcenne doświadczenie.</strong></p> <p class="rtecenter">&nbsp;</p> <p class="rtecenter"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/O5unTlEFdOw" width="560"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/grajmy-druzynowo-list-premier-rp-beata-szydlo-do-uczestnikow-forum-ekonomicznego-ml" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 07 Sep 2016 11:01:19 +0000 mpiekarska 2290 at http://www.frse.org.pl Erasmus+ pomaga zmieniać edukację http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/erasmus-pomaga-zmieniac-edukacje <p><strong>Uczestnicy regionalnych spotkań dowiedzą się, jak program Erasmus+ może wspom&oacute;c przedstawicieli plac&oacute;wek oświatowych podczas wdrażania założeń nowej reformy edukacji. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/erasmus-pomaga-zmieniac-edukacje" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 02 Sep 2016 12:07:42 +0000 mpiekarska 2288 at http://www.frse.org.pl Nowe pomysły dla Starego Świata http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nowe-pomysly-dla-starego-swiata <p><strong>Już po raz jedenasty młodzi liderzy spotkają się w Polsce, by rozmawiać o przyszłości Europy i młodego pokolenia. Celem Forum Ekonomicznego Młodych Lider&oacute;w jest zbudowanie międzynarodowego think-thanku, reprezentującego przyszłe elity.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nowe-pomysly-dla-starego-swiata" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 02 Sep 2016 11:51:38 +0000 mpiekarska 2287 at http://www.frse.org.pl