http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/prosimy-o-wypelnienie-ankiety-badajacej-poziom-satysfakcji-ze-wspolpracy-z-frse%22 pl Konsultanci regionalni programu Erasmus+ http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konsultanci-regionalni-programu-erasmus <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Opublikowaliśmy listę konsultantów regionalnych programu Erasmus+ w sektorach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Młodzież. Zapraszamy do zapoznania się z informacją, gdzie można szukać wsparcia dotyczącego udziału w programie. Jednocześnie przypominamy, że uczestnictwo we wszystkich szkoleniach i działaniach informacyjnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ jest bezpłatne. </div> </div> </div> <p>Opublikowaliśmy listę konsultant&oacute;w regionalnych programu Erasmus+ w sektorach:</p> <p><a href="http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/konsultanci/"> Edukacja szkolna, </a></p> <p><a href="http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/konsultanci">Kształcenie i szkolenia zawodowe </a></p> <p><a href="http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/konsultanci/">Młodzież. </a></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konsultanci-regionalni-programu-erasmus" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 26 Sep 2014 07:36:17 +0000 mpiekarska 1701 at http://www.frse.org.pl Erasmus lekiem na bezrobocie http://www.frse.org.pl/Erasm_4 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Erasmus to nie tylko wielka przygoda i możliwość nauki w międzynarodowym środowisku. To przede wszystkim cenne doświadczenia, które przekładają się na większe możliwości zatrudnienia i mobilność zawodową. Badania „European Inpact Study” opublikowane przez Komisję Europejską potwierdzają, że absolwenci z doświadczeniem międzynarodowym znacznie lepiej radzą sobie na rynku pracy. </div> </div> </div> <h3> Erasmus to nie tylko wielka przygoda i możliwość nauki w międzynarodowym środowisku. To przede wszystkim cenne doświadczenia, kt&oacute;re przekładają się na większe możliwości zatrudnienia i mobilność zawodową. <a href="http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf">Badania &bdquo;European Inpact Study&rdquo;</a> opublikowane przez Komisję Europejską potwierdzają, że absolwenci z doświadczeniem międzynarodowym znacznie lepiej radzą sobie na rynku pracy.</h3> <p><a href="http://www.frse.org.pl/Erasm_4" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Tue, 23 Sep 2014 13:46:23 +0000 mpiekarska 1695 at http://www.frse.org.pl Konferencja "Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej" http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konferencja-kompetencje-interkulturowe-w-edukacji-jezykowej <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> FRSE i redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole” zaprasza na konferencję Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 23 września 2014 w ramach Europejskiego Dnia Języków. </div> </div> </div> <p>FRSE i redakcja czasopisma &bdquo;Języki Obce w Szkole&rdquo; zaprasza na konferencję Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej, kt&oacute;ra odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 23 września 2014 w ramach Europejskiego Dnia Język&oacute;w. Wsp&oacute;łorganizatorami konferencji są: MEN, KE, EUNIC, UW, ORE i Biuro Edukacji m.st. Warszawy.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konferencja-kompetencje-interkulturowe-w-edukacji-jezykowej" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 22 Sep 2014 08:04:10 +0000 wskaczkowska 1687 at http://www.frse.org.pl Promujemy polskie uczelnie w Pradze http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/promujemy-polskie-uczelnie-w-pradze <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Blisko dwustu wystawców z całego świata prezentuje swoją ofertę na 26-tej międzynarodowej konferencji i targach EAIE tym razem w Pradze. Polskie uczelnie po raz kolejny występują wspólnie pod szyldem „Ready, Study, Go! Poland”. </div> </div> </div> <h4> Blisko dwustu wystawc&oacute;w z całego świata prezentuje swoją ofertę na 26-tej międzynarodowej konferencji i targach EAIE tym razem w Pradze. Polskie uczelnie po raz kolejny występują wsp&oacute;lnie pod szyldem &bdquo;Ready, Study, Go! Poland&rdquo;.</h4> <p>Na przygotowanym przez FRSE i MNiSW stoisku swoją ofertę promuje 19 polskich uczelni, są także obecni przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektor&oacute;w Akademickich Szk&oacute;ł Polskich.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/promujemy-polskie-uczelnie-w-pradze" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 18 Sep 2014 14:58:48 +0000 mpiekarska 1685 at http://www.frse.org.pl Europejski Dzień Języków - święto wielokulturowej Europy http://www.frse.org.pl/EDJ_1 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Do skutecznej komunikacji nie wystarczy dobra znajomość języków obcych – potrzebna jest również świadomość subtelnych różnic występujących w poszczególnych kulturach. Prowadząc negocjacje, inaczej będziemy przekonywać Francuza, w inny sposób konkretnego Niemca, jeszcze inaczej pragmatycznego Brytyjczyka. Znajomość, a przede wszystkim świadomość różnic kulturowych jest konieczna, jeżeli mamy dobre podstawy językowe, jeżeli chcemy być dobrze postrzegani w międzynarodowym środowisku. Kompetencje interkulturowe w nauczaniu i uczeniu się języków są jednym z głównych tematów tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków [26 września]. </div> </div> </div> <h4> </h4><p><a href="http://www.frse.org.pl/EDJ_1" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 15 Sep 2014 12:36:17 +0000 mpiekarska 1679 at http://www.frse.org.pl IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów http://www.frse.org.pl/feml2 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotkało się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 9 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje 
o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. </div> </div> </div> <h4> Ponad 350 młodych lider&oacute;w z 42 państw spotkało się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 9 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego wsp&oacute;łczesnego świata. We wsp&oacute;lnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje 
o wsp&oacute;lnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę.&nbsp;</h4> <p><a href="http://www.frse.org.pl/feml2" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Tue, 02 Sep 2014 13:36:15 +0000 mpiekarska 1673 at http://www.frse.org.pl Polski Erasmus dla Ukrainy http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/polski-erasmus-dla-ukrainy <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Sto stypendiów jeszcze w tym roku, kolejne czterysta w roku przyszłym – to propozycja pomocy polskiego rządu dla studentów z Ukrainy. </div> </div> </div> <h3> Sto stypendi&oacute;w jeszcze w tym roku, kolejne czterysta w roku przyszłym &ndash; to propozycja pomocy polskiego rządu dla student&oacute;w z Ukrainy.</h3> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/polski-erasmus-dla-ukrainy" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 28 Aug 2014 08:41:26 +0000 mpiekarska 1669 at http://www.frse.org.pl Ankieta dotycząca potrzeb informacyjnych beneficjentów programu Erasmus+ http://www.frse.org.pl/ankietaepl <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Przygotowaliśmy krótką ankietę dotyczącą potrzeb informacyjnych obecnych i przyszłych beneficjentów programu Erasmus+. </div> </div> </div> <p>Przygotowaliśmy kr&oacute;tką ankietę dotyczącą potrzeb informacyjnych obecnych i przyszłych beneficjent&oacute;w programu Erasmus+. Będziemy zobowiązani jeśli zechcą Państwo poświęcić na jej wypełnienie 5-7 minut. Państwa zdanie jest dla nas niezwykle cenne i posłuży do opracowania strategii informacyjnej programu Erasmus+.</p> <p>Ankieta będzie aktywna do 22 sierpnia br. (do godz. 16.00).</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/ankietaepl" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Tue, 12 Aug 2014 10:06:05 +0000 mpiekarska 1640 at http://www.frse.org.pl Przykłady dobrych praktyk - publikacja Komisji Europejskiej http://www.frse.org.pl/zuiap <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Przykłady dobrych praktyk w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów prezentuje w nowej publikacji Komisja Europejska. Mimo że wszystkie przedstawione działania zostały zrealizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, publikacja stanowi cenne źródło informacji dla beneficjentów programu Erasmus+. </div> </div> </div> <h4> Przykłady dobrych praktyk w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultat&oacute;w prezentuje w nowej publikacji Komisja Europejska. Mimo że wszystkie przedstawione działania zostały zrealizowane w ramach programu &bdquo;Uczenie się przez całe życie&rdquo;, publikacja stanowi cenne źr&oacute;dło informacji dla beneficjent&oacute;w programu Erasmus+.</h4> <p><a href="http://www.frse.org.pl/zuiap" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 04 Aug 2014 13:29:02 +0000 mpiekarska 1634 at http://www.frse.org.pl STATYSTYKI: pierwszy konkurs programu Erasmus+ http://www.frse.org.pl/eplusinfo <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Mamy już za sobą dwa konkursy wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2014 r. Przed opublikowaniem kompletnych wyników naboru, który odbył się w drugim terminie, zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem pierwszego konkursu. </div> </div> </div> <h4> Mamy już za sobą dwa konkursy wniosk&oacute;w w ramach programu Erasmus+ w 2014 r. Przed opublikowaniem kompletnych wynik&oacute;w naboru, kt&oacute;ry odbył się w drugim terminie, zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem pierwszego konkursu.</h4> <p> W ramach konkursu, kt&oacute;ry zakończył się 24 marca br., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji otrzymała aż 1733 aplikacji. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 75 proc. wniosk&oacute;w. Oznacza to, że FRSE dofinansuje ze środk&oacute;w programu Erasmus+ prawie 1300 projekt&oacute;w.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/eplusinfo" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 01 Aug 2014 13:26:14 +0000 mpiekarska 1633 at http://www.frse.org.pl