http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse pl Cztery pytania Tibora Navracsicsa http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/cztery-pytania-tibora-navracsicsa <p><strong>Masz pomysł, jak zachęcić młodych ludzi do większej aktywności społecznej? Podziel się nim z komisarzem UE ds. młodzieży.</strong></p> <p>Internetowe konsultacje to element inicjatywy &bdquo;One million young people initiative&rdquo;, kt&oacute;rej celem jest zwiększenie do 2019 r. liczby aktywnych społecznie młodych Europejczyk&oacute;w do miliona. By to się udało, komisarz UE ds. młodzieży Tibor Navracsics chce poznać poglądy samych zainteresowanych i ich pomysły na to, jak skutecznie dotrzeć do młodego pokolenia.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/cztery-pytania-tibora-navracsicsa" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 21 Jul 2016 08:03:56 +0000 mpiekarska 2270 at http://www.frse.org.pl Konkurs na stanowisko nauczyciela – doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konkurs-na-stanowisko-nauczyciela-doradcy-pedagogicznego-w-szkole-europejskiej-w-br <p>Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat), w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).</p> <p>Szczeg&oacute;łowe warunki konkursu znajdują się na <a href="https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/konkurs-na-stanowisko-nauczyciela-doradcy-pedagogicznego-w-szkole-europejskiej-w-brukseli-bruksela-i-2.html" target="_blank">stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej</a>.</p> Tue, 19 Jul 2016 22:00:00 +0000 mpiekarska 2272 at http://www.frse.org.pl Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/polsko-ukrainska-rada-wymiany-mlodziezy <p><strong>Ruszył nab&oacute;r wniosk&oacute;w do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży &ndash; nowego programu, kt&oacute;rego gł&oacute;wnym celem jest wspieranie bezpośrednich kontakt&oacute;w i&nbsp;wsp&oacute;łpracy młodzieży polskiej i&nbsp;ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw. Na dofinansowanie projekt&oacute;w Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w&nbsp;2016&nbsp;r.&nbsp;3,8 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do 5&nbsp;sierpnia br. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/polsko-ukrainska-rada-wymiany-mlodziezy" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 06 Jul 2016 08:31:04 +0000 mpiekarska 2263 at http://www.frse.org.pl Nabór na stanowiska szefów katedr w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nabor-na-stanowiska-szefow-katedr-w-europejskim-instytucie-uniwersyteckim-we-floren <p><strong>Trwa nab&oacute;r na stanowiska szef&oacute;w katedr: socjologii oraz nauk społecznych i&nbsp;politycznych w&nbsp;Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Zainteresowani pracownicy naukowi mogą aplikować do 20&nbsp;lipca. </strong></p> <p>Europejski Instytut Uniwersytecki (European Univerisity Institute, EUI) we Florencji jest międzynarodową instytucją naukowo-akademicką, zajmującą się naukami społecznymi. Oferuje prestiżowe studia doktoranckie i&nbsp;programy badawcze. Obecnie do EUI należy 20 państw: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i&nbsp;Wielka Brytania. Polska jest stroną Konwencji Ustanawiającej EUI od 2004 r.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nabor-na-stanowiska-szefow-katedr-w-europejskim-instytucie-uniwersyteckim-we-floren" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 01 Jul 2016 15:07:27 +0000 mpiekarska 2262 at http://www.frse.org.pl NetWBL - projekt międzyagencyjny „Work Based Learning and Apprenticeships – NetWBL”. http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/netwbl-projekt-miedzyagencyjny-work-based-learning-and-apprenticeships-netwbl <p><strong>W dniach 28-29 czerwca 2016 r w Berlinie odbyła się konferencja &ldquo;Work-based Learning 2020&rdquo;podsumowująca projekt NetWBL.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/netwbl-projekt-miedzyagencyjny-work-based-learning-and-apprenticeships-netwbl" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 30 Jun 2016 22:00:00 +0000 mpiekarska 2271 at http://www.frse.org.pl FRSE na konferencji innowacyjnych nauczycieli i edukatorów http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/frse-na-konferencji-innowacyjnych-nauczycieli-i-edukatorow <p><strong>Rozpoczęła się dwudniowa konferencja adresowana do nauczycieli &ndash; INSPIR@CJE 2016.&nbsp;Jednym z&nbsp;prelegent&oacute;w, kt&oacute;rzy opowiedzą dziś o&nbsp;swoim doświadczeniu w&nbsp;pracy z&nbsp;uczniami, będzie Jolanta Okuniewska, nominowana w&nbsp;tym roku do nagrody </strong><a href="http://www.globalteacherprize.org/finalist/jolanta-okuniewska" target="_blank"><strong>Global Teacher Prize</strong></a><strong>. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/frse-na-konferencji-innowacyjnych-nauczycieli-i-edukatorow" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 30 Jun 2016 09:13:11 +0000 mpiekarska 2261 at http://www.frse.org.pl Europa. Otaczają nas cuda http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europa-otaczaja-nas-cuda <p>Komisja Europejska rozpoczęła&nbsp; turystyczną kampanię informacyjną &bdquo;<strong>Europa. Otaczają nas cuda. </strong>&rdquo;. Ma ona na celu nakłonić Europejczyk&oacute;w do odkrywania ukrytych skarb&oacute;w Europy. To obywatele Europy odegrają gł&oacute;wną rolę w&nbsp;kampanii: dzieląc się swoimi ulubionymi miejscami, będą promować je i&nbsp;zachęcać innych do podr&oacute;ży. W&nbsp;Europie istnieje bowiem wiele r&oacute;żnorodnych, rozwijających się w&nbsp;zr&oacute;wnoważony spos&oacute;b i&nbsp;zapewniających wysoką jakość usług lokalizacji.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europa-otaczaja-nas-cuda" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 27 Jun 2016 07:08:58 +0000 mpiekarska 2258 at http://www.frse.org.pl Ruszyła rekrutacja na Forum Ekonomiczne Młodych Liderów http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ruszyla-rekrutacja-na-forum-ekonomiczne-mlodych-liderow <p><strong>Ponad 350 młodych os&oacute;b z&nbsp;42 państw Europy spotyka się podczas XI&nbsp;Forum Ekonomicznego Młodych Lider&oacute;w, aby debatować z&nbsp;wybitnymi przedstawicielami życia politycznego, społecznego i&nbsp;biznesowego oraz kreować idee dotyczące przyszłości Starego Kontynentu. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ruszyla-rekrutacja-na-forum-ekonomiczne-mlodych-liderow" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 23 Jun 2016 14:38:32 +0000 mpiekarska 2257 at http://www.frse.org.pl 20 lat Wolontariatu Europejskiego tematem numeru "Europy dla Aktywnych" http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/20-lat-wolontariatu-europejskiego-tematem-numeru-europy-dla-aktywnych <p><strong>W najnowszym numerze &quot;Europy dla Aktywnych&quot; na temat wolontariatu wypowiadają się Wojciech Kaczmarczyk, pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i r&oacute;wnego traktowania oraz dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/20-lat-wolontariatu-europejskiego-tematem-numeru-europy-dla-aktywnych" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 20 Jun 2016 09:47:47 +0000 iloboda 2255 at http://www.frse.org.pl Komisja Europejska przyjęła program dotyczący rozwoju kompetencji http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/komisja-europejska-przyjela-program-dotyczacy-rozwoju-kompetencji <p><strong>Europejczycy od najmłodszych lat powinni rozwijać r&oacute;żnorodne umiejętności, a&nbsp;kapitał ludzki w&nbsp;Europie powinien być jak najlepiej wykorzystywany. Realizować te postulaty pomoże nowy europejski program na rzecz umiejętności (<em>New Skills Agenda for Europe</em>). </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/komisja-europejska-przyjela-program-dotyczacy-rozwoju-kompetencji" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 15 Jun 2016 08:11:22 +0000 mpiekarska 2252 at http://www.frse.org.pl