http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse pl XV European Language Label http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/xv-european-language-label <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Do 4 kwietnia można nadsyłać wnioski w konkursie European Language Label. Nagrodą w konkursie jest prestiżowy, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej. </div> </div> </div> <p><strong>Do 4 kwietnia 2016 r. można nadsyłać wnioski w XV edycji konkursu European Language Label. Nagrodą w konkursie jest prestiżowy, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyr&oacute;żnienie za oryginalne i tw&oacute;rcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/xv-european-language-label" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Tue, 02 Feb 2016 09:09:43 +0000 mpiekarska 2141 at http://www.frse.org.pl Raport podsumowujący kampanię Ready, Study, Go! Poland http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/raport-podsumowujacy-kampanie-ready-study-go-poland <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kampanię Ready, Study, Go! Poland w marcu 2012 r. Od tego czasu oferta była promowana pod biało-czerwonym szyldem na 50 wydarzeniach w 22 krajach. Z możliwości bezpłatnej promocji skorzystało 653 uczestników z 74 instytucji. </div> </div> </div> <p><strong>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kampanię Ready, Study, Go! Poland w marcu 2012 r. Od tego czasu oferta była promowana pod biało-czerwonym szyldem na 50 wydarzeniach w 22 krajach. Z możliwości bezpłatnej promocji skorzystało 653 uczestnik&oacute;w z 74 instytucji oraz uczelni. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/raport-podsumowujacy-kampanie-ready-study-go-poland" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 01 Feb 2016 10:20:37 +0000 mpiekarska 2140 at http://www.frse.org.pl Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europejski-dzien-numeru-alarmowego-112 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Każdego roku 11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. We wszystkich krajach Europy organizowane są liczne działania informacyjne i promujące korzystanie z tego numeru we właściwy sposób. </div> </div> </div> <p><strong>Każdego roku 11 lutego obchodzimy<a href="http://www.eena.org/" target="_blank"> Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112</a>. We wszystkich krajach Europy organizowane są liczne działania informacyjne i promujące korzystanie z tego numeru we właściwy spos&oacute;b. Akcja ta jest niezwykle istotna &ndash; aktualne badania pokazują, że tylko 27% Europejczyk&oacute;w zna ten numer oraz jego zastosowanie. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europejski-dzien-numeru-alarmowego-112" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 27 Jan 2016 23:00:00 +0000 mpiekarska 2133 at http://www.frse.org.pl Poradnik dla wnioskujących w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (KA1) http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/poradnik-dla-wnioskujacych-w-programie-erasmus-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe-ka1 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Jak przygotować wniosek, by otrzymać dofinansowanie? Jak opracować spójną koncepcje projektu? To tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w przewodniku dla osób aplikujących do programu Erasmus+. </div> </div> </div> <p><strong>Jak przygotować wniosek, by otrzymać dofinansowanie? Jak opracować sp&oacute;jną koncepcje projektu? Czego należy się wystrzegać, aplikując do&nbsp;programu? To&nbsp;tylko wybrane pytania, na&nbsp;kt&oacute;re odpowiedzi można znaleźć w&nbsp;przewodniku dla os&oacute;b aplikujących do programu Erasmus+ Kształcenie i&nbsp;szkolenia zawodowe. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/poradnik-dla-wnioskujacych-w-programie-erasmus-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe-ka1" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 25 Jan 2016 09:15:46 +0000 mpiekarska 2128 at http://www.frse.org.pl Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ 2016 http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ogolnopolski-dzien-informacyjny-programu-erasmus-2016 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Ponad tysiąc osób wzięło udział w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+. </div> </div> </div> <p><strong>Ponad tysiąc os&oacute;b wzięło udział w Og&oacute;lnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+. Wydarzenie, podczas kt&oacute;rego przedstawiciele r&oacute;żnych organizacji z całej Polski mogli pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonującego od 2014 r. unijnego programu edukacyjnego, odbyło się 19 stycznia br. na PGE Narodowym w Warszawie. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ogolnopolski-dzien-informacyjny-programu-erasmus-2016" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Tue, 19 Jan 2016 23:00:00 +0000 mpiekarska 2130 at http://www.frse.org.pl Bez wsparcia ani rusz! http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/bez-wsparcia-ani-rusz <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Mentorzy, facylitatorzy - kim są i jaka jest ich rola w projektach młodzieżowych? Trudno w to uwierzyć, ale Przewodnik po programie Erasmus+ nie mówi na ten temat ani słowa. A przecież bez ich udziału niektóre projekty trudno sobie wyobrazić. </div> </div> </div> <p><strong>Mentorzy, facylitatorzy - kim są i jaka jest ich rola w projektach młodzieżowych? Trudno w to uwierzyć, ale <em>Przewodnik po programie Erasmus+</em> nie m&oacute;wi na ten temat ani słowa. A przecież bez ich udziału niekt&oacute;re projekty trudno sobie wyobrazić.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/bez-wsparcia-ani-rusz" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Sun, 10 Jan 2016 23:00:00 +0000 mpiekarska 2139 at http://www.frse.org.pl Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ogolnopolski-dzien-informacyjny-programu-erasmus-1 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Wolontariat, zagraniczne staże i praktyki, studia na europejskich uczelniach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój pasji i zainteresowań, poznanie nowych możliwości, wzrost konkurencyjności na rynku pracy – to tylko niektóre z haseł towarzyszących programowi Erasmus+. Tylko w 2016 r. budżet programu wyniesie ok. 2,2 mld euro (w tym dla Polski na ten rok przeznaczono 102,9 mln euro). Osoby, które chciałyby się dowiedzieć więcej na temat oferty programu zapraszamy 19 stycznia 2016 r. na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ (Warszawa, PGE Narodowy). </div> </div> </div> <p><strong>Wolontariat, zagraniczne staże i praktyki, studia na europejskich uczelniach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozw&oacute;j pasji i zainteresowań, poznanie nowych możliwości, wzrost konkurencyjności na rynku pracy &ndash; to tylko niekt&oacute;re z haseł towarzyszących programowi Erasmus+. Tylko w 2016 r. budżet programu wyniesie ok. 2,2 mld euro (w tym dla Polski na ten rok przeznaczono 102,9 mln euro). Osoby, kt&oacute;re chciałyby się dowiedzieć więcej na temat oferty programu zapraszamy 19 stycznia 2016 r.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ogolnopolski-dzien-informacyjny-programu-erasmus-1" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 08 Jan 2016 12:35:53 +0000 mpiekarska 2119 at http://www.frse.org.pl Konsultacje społeczne: agenda modernizacji szkolnictwa wyższego http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konsultacje-spoleczne-agenda-modernizacji-szkolnictwa-wyzszego <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Zostały uruchomione konsultacje społeczne dotyczące modernizacji szkolnictwa wyższego. Ich celem jest zebranie opinii na temat aktualnej sytuacji europejskiego szkolnictwa wyższego oraz potrzeb tego sektora. Konsultacje związane są z rozpoczętym przez Komisję Europejską przeglądem agendy modernizacji szkolnictwa wyższego, która została opublikowana na 2011 r. </div> </div> </div> <p>Zostały uruchomione konsultacje społeczne dotyczące modernizacji szkolnictwa wyższego. Ich celem jest zebranie opinii na temat aktualnej sytuacji europejskiego szkolnictwa wyższego oraz potrzeb tego sektora. Konsultacje związane są z rozpoczętym przez Komisję Europejską przeglądem agendy modernizacji szkolnictwa wyższego, kt&oacute;ra została opublikowana na 2011 r. W obliczu nieustannie zachodzących zmian, ważne jest, aby priorytety i działania UE odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby szkolnictwa wyższego w Europie.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konsultacje-spoleczne-agenda-modernizacji-szkolnictwa-wyzszego" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Tue, 22 Dec 2015 07:00:50 +0000 wskaczkowska 2121 at http://www.frse.org.pl Życzenia świąteczne od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/zyczenia-swiateczne-od-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Życzymy nastrojowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych wydarzeń w nadchodzącym roku. </div> </div> </div> <p><a href="/sites/frse.org.pl/files/u12/zyczenia_swiateczne_od_frse_2015_pl.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/sites/frse.org.pl/files/u12/zyczenia_frse.gif" style="width: 635px; height: 449px;" /></a></p> Tue, 22 Dec 2015 06:45:47 +0000 wskaczkowska 2122 at http://www.frse.org.pl Rusza kampania Ready, Study, Go! Poland 2016 http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/rusza-kampania-ready-study-go-poland-2016 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Zostały uruchomione rejestracje na targi i konferencje organizowane w ramach projektu READY, STUDY, GO! POLAND w 2016 roku, którego celem jest promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą. </div> </div> </div> <p><strong>Zostały uruchomione rejestracje na targi i konferencje organizowane w ramach projektu READY, STUDY, GO! POLAND w 2016 roku, kt&oacute;rego celem jest promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/rusza-kampania-ready-study-go-poland-2016" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 18 Dec 2015 11:47:27 +0000 mpiekarska 2118 at http://www.frse.org.pl