http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse pl MEN ogłosił nabór na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Bruskeli http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/men-oglosil-nabor-na-stanowiska-nauczycieli-w-szkole-europejskiej-w-bruskeli <p><strong>Minister Edukacji Narodowej ogłosił nab&oacute;r na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I). Zapraszamy do zapoznania się ze szczeg&oacute;łami. </strong></p> <p>Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydat&oacute;w na następujące stanowiska</p> <p>&nbsp;nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (3 etaty);<br /> nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej (1 etat);<br /> nauczyciela &ndash; doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat),<br /> w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/men-oglosil-nabor-na-stanowiska-nauczycieli-w-szkole-europejskiej-w-bruskeli" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 29 Apr 2016 07:33:57 +0000 mpiekarska 2221 at http://www.frse.org.pl SElfie+ promuj i inspiruj http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/selfie-promuj-i-inspiruj <p><strong>Już po raz drugi Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nagrodziła autor&oacute;w najciekawszych i najbardziej inspirujących zdjęć ilustrujących działania projektowe. W spotkaniu SElfie+ PROMUJ I INSPIRUJ!, podczas kt&oacute;rego wręczono nagrody, udział wzięło ponad stu beneficjent&oacute;w programu Erasmus+ Edukacja szkolna. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/selfie-promuj-i-inspiruj" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 25 Apr 2016 12:31:49 +0000 mpiekarska 2217 at http://www.frse.org.pl Ankieta http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ankieta <p><strong>Organizacje i instytucje, kt&oacute;re wsp&oacute;łpracują z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, zachęcamy do podzielenia się opinią na temat naszych działań. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ankieta" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 21 Apr 2016 07:37:32 +0000 mpiekarska 2214 at http://www.frse.org.pl Spotkanie Krajowych Centrów Europass http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/spotkanie-krajowych-centrow-europass <p><strong><a href="http://europass.org.pl" target="_blank">Program Europass</a> cieszy się bardzo dużą popularnością. Prawie 700 tys. dokument&oacute;w Europass CV oraz Europass Paszport Językowy wypełnili Polacy w 2015 r. O przyszłości tej inicjatywy oraz kształcie poszczeg&oacute;lnych dokument&oacute;w dyskutowali pracownicy 27 Krajowych Centr&oacute;w Europass z 25 kraj&oacute;w podczas spotkania sieci: &bdquo;2016 Europass Network Meeting&rdquo;, kt&oacute;re miało miejsce w Gdańsku. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/spotkanie-krajowych-centrow-europass" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Tue, 19 Apr 2016 14:47:01 +0000 mpiekarska 2212 at http://www.frse.org.pl EDUinspiruj, zdobądź tytuł i wygraj nagrody http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/eduinspiruj-zdobadz-tytul-i-wygraj-nagrody <p><strong>Rusza kolejna edycja konkursu EDUinspirator skierowana do os&oacute;b, kt&oacute;re uczestniczyły w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach program&oacute;w zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Zatem jeśli działasz w obszarze edukacji, inspirujesz swoje otoczenie i zachęcasz do podjęcia aktywności, jesteś ambitny i chłonny zdobywania nowych umiejętności &ndash; ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. By zdobyć tytuł EDUinspiratora, wystarczy odwiedzić stronę <a href="http://www.eduinspiracje.org.pl" title="www.eduinspiracje.org.pl">www.eduinspiracje.org.pl</a> i uzupełnić formularz zgłoszeniowy.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/eduinspiruj-zdobadz-tytul-i-wygraj-nagrody" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 18 Apr 2016 07:36:23 +0000 mpiekarska 2206 at http://www.frse.org.pl Wizyty studyjne w ramach FSS http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/wizyty-studyjne-w-ramach-fss <p><strong>Do 6 czerwca 2016 r. otwarty jest nab&oacute;r wniosk&oacute;w składanych w ramach działania Wizyty Studyjne Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Wizyty studyjne służą przede wszystkim nawiązaniu wsp&oacute;łpracy oraz podtrzymaniu i&nbsp;rozwinięciu dotychczasowych działań podejmowanych przez instytucje z&nbsp;Polski, Islandii, Norwegii i&nbsp;Liechtensteinu, ale każda z&nbsp;nich poszerza także horyzonty, pozwala otworzyć się na nową kulturę, poznać ludzi, zwyczaje, zachwycić się przyrodą, architekturą, a nawet &ndash; kuchnią. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/wizyty-studyjne-w-ramach-fss" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 08 Apr 2016 10:28:27 +0000 mpiekarska 2205 at http://www.frse.org.pl Nowy numer kwartalnika „Europa dla Aktywnych” http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nowy-numer-kwartalnika-europa-dla-aktywnych <p><strong>Dwa pierwsze lata funkcjonowania programu Erasmus+ potwierdziły, że do jego realizacji dobrze przygotowane są obie strony: zar&oacute;wno Polska Narodowa Agencja, jak i beneficjenci. Świadczą o tym statystyki, kt&oacute;re prezentujemy na kolejnych stronach tego wydania &bdquo;Europy dla Aktywnych&rdquo;. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nowy-numer-kwartalnika-europa-dla-aktywnych" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 30 Mar 2016 15:02:01 +0000 wskaczkowska 2197 at http://www.frse.org.pl Radosnych Świąt Wielkanocnych http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/radosnych-swiat-wielkanocnych <p><strong>Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole,mn&oacute;stwa wiosennego optymizmu oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.</strong></p> <p class="rteindent1 rteindent2"> <strong>Zarząd i pracownicy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.</strong></p> Mon, 21 Mar 2016 11:10:58 +0000 mpiekarska 2187 at http://www.frse.org.pl „W poszukiwaniu współczesnej Szkoły Życia” http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/w-poszukiwaniu-wspolczesnej-szkoly-zycia <div class="content clearfix"> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"> <p><strong>W ponie&shy;dzia&shy;łek 14&nbsp;marca, w&nbsp;Euro&shy;pej&shy;skim Cen&shy;trum Soli&shy;dar&shy;no&shy;ści w&nbsp;Gdań&shy;sku, odbyła się mię&shy;dzy&shy;na&shy;ro&shy;dowa kon&shy;fe&shy;ren&shy;cja pt.&bdquo;W poszukiwaniu wsp&oacute;łczesnej Szkoły Życia&rdquo; poświę&shy;cona tema&shy;tyce Uni&shy;wer&shy;sy&shy;te&shy;t&oacute;w Ludo&shy;wych. Jej orga&shy;ni&shy;za&shy;to&shy;rem był Kaszub&shy;ski Uni&shy;wer&shy;sy&shy;tet Ludowy w&nbsp;Wie&shy;życy.</strong></p> </div></div></div></div><p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/w-poszukiwaniu-wspolczesnej-szkoly-zycia" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 21 Mar 2016 10:51:17 +0000 mpiekarska 2186 at http://www.frse.org.pl Dwadzieścia lat Polskiego Biura Eurydice http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/dwadziescia-lat-polskiego-biura-eurydice <p><strong>Jakim poziomem wykształcenia mogą pochwalić się dorośli Europejczycy? Jak finansowane są szkoły &ndash; według jakich mechanizm&oacute;w, metod, kryteri&oacute;w podziału środk&oacute;w publicznych? W jakich krajach sześciolatki chodzą do szkoły? Jakie są i od czego zależą zarobki nauczycieli w r&oacute;żnych krajach? Jak funkcjonują r&oacute;żne systemy edukacji? To tylko nieliczne z pytań na kt&oacute;re w publikowanych raportach już od dwudziestu lat odpowiada Polskie Biuro Eurydice.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/dwadziescia-lat-polskiego-biura-eurydice" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 17 Mar 2016 10:20:18 +0000 mpiekarska 2178 at http://www.frse.org.pl