http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/kontakt pl Uwolnij potencjał! Europejski Tydzień Młodzieży http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/uwolnij-potencjal-europejski-tydzien-mlodziezy <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Z sukcesem zakończyły się obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Od 27 kwietnia do 10 maja odbyło się wiele wydarzeń, celem których było sprawienie, by głos młodzieży był słyszalny. </div> </div> </div> <p>Z sukcesem zakończyły się obchody <a href="http://erasmusplus.org.pl/etm">Europejskiego Tygodnia Młodzieży</a>. Od 27 kwietnia do 10 maja odbyło się wiele wydarzeń, celem kt&oacute;rych było sprawienie, by głos młodzieży był słyszalny.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/uwolnij-potencjal-europejski-tydzien-mlodziezy" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 21 May 2015 09:31:10 +0000 wskaczkowska 1960 at http://www.frse.org.pl Work Based Learning http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/work-based-learning <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> W dniach 21-22 maja 2015 FRSE będzie gościć Grupę Sterującą projektu międzyagencyjnego „Work Based Learning” (w skrócie NetWBL). Projekt jest realizowany przez 29 Narodowych Agencji Programu Erasmus+. </div> </div> </div> <p>W dniach 21-22 maja 2015 FRSE będzie gościć Grupę Sterującą projektu międzyagencyjnego &bdquo;Work Based Learning&rdquo; (w skr&oacute;cie NetWBL). Projekt jest realizowany przez 29 Narodowych Agencji Programu Erasmus+.</p> <p>NetWBL ma na celu wzmocnienie element&oacute;w kształcenia w miejscu pracy w istniejących systemach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także szkolnictwa wyższego, a w szczeg&oacute;lności wspieranie staży w przedsiębiorstwach. Sieć wspiera działania Europejskiego Sojuszu na rzecz Przygotowania Zawodowego (EAfA - The European Alliance for Apprenticeships).</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/work-based-learning" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 21 May 2015 08:06:32 +0000 mpiekarska 1959 at http://www.frse.org.pl Ready, Study, Go! Poland i Research & Go! Poland http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ready-study-go-poland-i-research-go-poland <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Ready, Study, Go! Poland i Research &amp; Go! Poland to główne hasła kampanii wizerunkowej, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w marcu 2012 roku. Kampania jest realizowana wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. </div> </div> </div> <p>Ready, Study, Go! Poland i Research &amp; Go! Poland to gł&oacute;wne hasła kampanii wizerunkowej, kt&oacute;rą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w marcu 2012 roku. Kampania jest realizowana wsp&oacute;lnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Konferencją Rektor&oacute;w Akademickich Szk&oacute;ł Polskich. Ma na celu wspieranie polskich uczelni we wszystkich działaniach, kt&oacute;re przyczyniają się do podniesienia ich poziomu umiędzynarodowienia oraz promocję Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ready-study-go-poland-i-research-go-poland" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 20 May 2015 13:53:13 +0000 wskaczkowska 1958 at http://www.frse.org.pl Święto programu eTwinning http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/swieto-programu-etwinning <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Jak można korzystać z komputerów podczas lekcji? Czy tablica interaktywna może odkrywać nam tajemnice świata? Dlaczego warto mieć tablet i jak z niego korzystać na zajęciach z chemii lub matematyki? Uczniowie i nauczyciele zaangażowani w program eTwinning wiedzą jak używać nowoczesnych technologii do tworzenia ciekawych i inspirujących zajęć. Dziś uczestnicy tego unijnego programu obchodzą swoje święto. </div> </div> </div> <p><strong>Jak można korzystać z komputer&oacute;w podczas lekcji? Czy tablica interaktywna może odkrywać nam tajemnice świata? Dlaczego warto mieć tablet i&nbsp;jak z niego korzystać na zajęciach z&nbsp;chemii lub z&nbsp;matematyki? Uczniowie i&nbsp;nauczyciele zaangażowani w&nbsp;program eTwinning wiedzą jak używać nowoczesnych technologii do tworzenia ciekawych i&nbsp;inspirujących zajęć. Dziś uczestnicy tego unijnego programu obchodzą swoje święto.</strong></p> <p> <span style="color:#162662;"><strong>Europejska społeczność szk&oacute;ł</strong></span></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/swieto-programu-etwinning" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 07 May 2015 10:50:27 +0000 mpiekarska 1951 at http://www.frse.org.pl Debata "jEsTeM aktywny zawodowo i społecznie" http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/debata-jestem-aktywny-zawodowo-i-spolecznie-0 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Efektywna komunikacja, otwartość na uczenie się i rozwój, znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe i społeczne zdobywane w wieku młodzieńczym – to zdaniem uczestników Ogólnopolskiego Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny zawodowo i społecznie” najważniejsze kompetencje, jakie powinni posiadać zatrudniani do pracy absolwenci. Ponad czterysta młodych osób spotkało się z politykami, przedsiębiorcami, ekspertami rynku pracy podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Gdańsku. </div> </div> </div> <p><strong>Efektywna komunikacja, otwartość na uczenie się i rozw&oacute;j, znajomość język&oacute;w obcych, doświadczenie zawodowe i społeczne zdobywane w wieku młodzieńczym &ndash; to zdaniem uczestnik&oacute;w Og&oacute;lnopolskiego Forum Młodzieży &bdquo;jEsTeM aktywny zawodowo i społecznie&rdquo; najważniejsze kompetencje, jakie powinni posiadać zatrudniani do pracy absolwenci.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/debata-jestem-aktywny-zawodowo-i-spolecznie-0" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 06 May 2015 15:57:50 +0000 mpiekarska 1950 at http://www.frse.org.pl Obejrzyj transmisję z Ogólnopolskiego Forum Młodzieży "jEsTeM aktywny" http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/transmisja-online-etm <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Dla wszystkich, którzy nie mogą przyjechać do Gdańska, aby uczestniczyć w Ogólnopolskim Forum Młodzieży &quot;jEsTeM aktywny&quot; mamy doskonałą wiadomość! Przewidzieliśmy transmisję online (start: 12:30). Dzięki temu możecie na bieżąco śledzić przebieg spotkania i komentować je na naszych mediach społecznościowych z #ETM. </div> </div> </div> <p>Dla wszystkich, kt&oacute;rzy nie mogą przyjechać do Gdańska, aby uczestniczyć w <a href="http://erasmusplus.org.pl/etm">Og&oacute;lnopolskim Forum Młodzieży &quot;jEsTeM aktywny&quot;</a> mamy doskonałą wiadomość!</p> <p>Przewidzieliśmy transmisję online (start: 5 maja, 12:30). Dzięki temu możecie na bieżąco śledzić przebieg spotkania i komentować je na naszych mediach społecznościowych z #ETM.</p> <p>Zapraszamy do oglądania!</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/transmisja-online-etm" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 04 May 2015 11:33:11 +0000 wskaczkowska 1948 at http://www.frse.org.pl Surfowanie na falach eTwinningu http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/surfowanie-na-falach-etwinningu <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Twinning oznacza łączenie (się) w pary. Od tego słowa utworzono nazwę programu, który przyczynia się do rozwoju współpracy między szkołami z różnych krajów. Program eTwinning funkcjonuje już od dziesięciu lat. Zapraszamy do dzielenia się pomysłami, jak Wasze szkoły planują uczcić ten jubileusz. </div> </div> </div> <h4> Twinning oznacza łączenie (się) w pary. Od tego słowa utworzono nazwę programu, kt&oacute;ry przyczynia się do rozwoju wsp&oacute;łpracy między szkołami z r&oacute;żnych kraj&oacute;w. Program eTwinning funkcjonuje już od dziesięciu lat. Zapraszamy do dzielenia się pomysłami, jak Wasze szkoły planują uczcić ten jubileusz.</h4> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/surfowanie-na-falach-etwinningu" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 20 Apr 2015 12:57:45 +0000 mpiekarska 1945 at http://www.frse.org.pl Europejski Tydzień Młodzieży - weź udział w debacie! http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europejski-tydzien-mlodziezy-wez-udzial-w-debacie <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Rozwijanie i wzmacnianie potencjału młodych osób na rynku pracy oraz w życiu społecznym to główny temat tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Podczas wielu wydarzeń, które zostaną zorganizowane w ramach ETM, młodzież będzie mogła wypowiedzieć się na ważne z jej punktu widzenia tematy. </div> </div> </div> <p>Europejski Tydzień Młodzieży &ndash; weź udział w debacie!<br /> Rozwijanie potencjału młodych os&oacute;b i wzmacnianie ich pozycji na rynku pracy to gł&oacute;wny temat tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Chcesz poznać opinie polityk&oacute;w w tej sprawie? Ciekawi Cię, co mają do powiedzenia młodzi przedsiębiorcy? Weź udział w Og&oacute;lnopolskim Forum &bdquo;jEsTeM aktywny&rdquo;.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europejski-tydzien-mlodziezy-wez-udzial-w-debacie" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 13 Apr 2015 07:29:38 +0000 mpiekarska 1940 at http://www.frse.org.pl Polska misja edukacyjna w Brazylii http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/polska-misja-edukacyjna-w-brazylii-0 <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Spotkania ze studentami, władzami wiodących brazylijskich uczelni, przedstawicielami brazylijskich instytucji odpowiedzialnych za programy mobilności akademickiej, przedstawicielami polskich oraz europejskich placówek dyplomatycznych, prezentacje oraz udział w targach to tylko niektóre z wydarzeń, które znalazły się w programie misji edukacyjnej w Brazylii. Wszystkie odbyły się w dniach 14-22 marca 2015 r. i zostały zorganizowane w ramach kampanii Ready Study, Go! Poland. </div> </div> </div> <p>Spotkania ze studentami, władzami wiodących brazylijskich uczelni, przedstawicielami brazylijskich instytucji odpowiedzialnych za programy mobilności akademickiej, przedstawicielami polskich oraz europejskich plac&oacute;wek dyplomatycznych, prezentacje oraz udział w targach to tylko niekt&oacute;re z wydarzeń, kt&oacute;re znalazły się w programie misji edukacyjnej w Brazylii. Wszystkie odbyły się w dniach 14-22 marca 2015 r. i zostały zorganizowane w ramach kampanii Ready Study, Go! Poland.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/polska-misja-edukacyjna-w-brazylii-0" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 26 Mar 2015 13:23:39 +0000 mgorecka 1927 at http://www.frse.org.pl Beneficjent partnerskich projektów Grundtviga zdobywcą pierwszego wyróżnienia w konkursie „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/beneficjent-partnerskich-projektow-grundtviga-zdobywca-pierwszego-wyroznienia-w-kon <div class="field field-type-text field-field-news-front-desc"> <div class="field-label">Opis na główną:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Mamy przyjemność poinformować, że w III edycji konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”, którego finał odbył się w dniu dzisiejszym w Pałacu Prezydenckim, pierwsze wyróżnienie za innowacyjność i międzynarodowy wymiar działań w ramach projektu „Gry miejskie – Aktywni 60+ (City Games – Active Citizens 60+)” otrzymała fima PRO-MED Sp. z o.o. z Gdańska. Nagrodę odebrała dr Anna Grabowska. Projekt powstał na bazie doświadczeń w organizacji gier miejskich, zdobytych podczas realizacji partnerskich projektów programu Grundtvig dofinansowanych przez ze środków unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”. </div> </div> </div> <p class="rteright">20 marca 2015 r.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/beneficjent-partnerskich-projektow-grundtviga-zdobywca-pierwszego-wyroznienia-w-kon" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 20 Mar 2015 15:23:47 +0000 mpiekarska 1926 at http://www.frse.org.pl