http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse pl Zostań pracodawcą jutra! http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/zostan-pracodawca-jutra <p>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza IV edycję konkursu Pracodawca Jutra. Celem inicjatywy jest wyr&oacute;żnienie pracodawc&oacute;w, kt&oacute;rzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do os&oacute;b przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/zostan-pracodawca-jutra" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Tue, 30 Aug 2016 15:07:56 +0000 iloboda 2282 at http://www.frse.org.pl Europa zmienia Warszawę 2016 http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europa-zmienia-warszawe-2016 <p>Już po raz si&oacute;dmy, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct &ndash; Warszawa wraz z partnerami zaprasza wszystkich mieszkańc&oacute;w oraz odwiedzających Warszawę na piknik rodzinny na terenie parku Pole Mokotowskie. Impreza odbędzie się w dniach 10 &ndash; 11 września 2016 roku w godz. 10:00 &ndash; 18:00.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europa-zmienia-warszawe-2016" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Tue, 30 Aug 2016 10:30:11 +0000 wskaczkowska 2281 at http://www.frse.org.pl XVI Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/xvi-forum-edukacyjne-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw <p><strong>Ponad czterdziestu prelegent&oacute;w oraz sześciuset uczestnik&oacute;w będzie dyskutować o&nbsp;rozwoju kapitału ludzkiego podczas drugiego dnia XVI&nbsp;Forum Edukacyjnego dla Małych i&nbsp;Średnich Przedsiębiorstw.</strong></p> <p> Zachęcamy do rejestracji i&nbsp;wzięcia udziału w&nbsp;tym wyjątkowym spotkaniu, kt&oacute;re odbędzie się 15 września br. w&nbsp;Warszawie. </p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/xvi-forum-edukacyjne-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 22 Aug 2016 12:44:42 +0000 mpiekarska 2280 at http://www.frse.org.pl Jakie można zastosować narzędzia wspomagające rozwój kompetencji zawodowych? http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/jakie-mozna-zastosowac-narzedzia-wspomagajace-rozwoj-kompetencji-zawodowych <p><strong>Zapra&shy;szamy do udziału w kon&shy;fe&shy;ren&shy;cji &bdquo;Dia&shy;log dla kom&shy;pe&shy;ten&shy;cji jutra&rdquo;, kt&oacute;ra odbę&shy;dzie się 30 sierp&shy;nia br. w Gdań&shy;sku. Wyda&shy;rze&shy;nie orga&shy;ni&shy;zuje PARP we wsp&oacute;ł&shy;pracy z Fun&shy;da&shy;cją Rozwoju Systemu Edu&shy;ka&shy;cji, Naro&shy;dową Agen&shy;cją Pro&shy;gramu Era&shy;smus+.</strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/jakie-mozna-zastosowac-narzedzia-wspomagajace-rozwoj-kompetencji-zawodowych" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 17 Aug 2016 08:08:13 +0000 mpiekarska 2277 at http://www.frse.org.pl Jak wspierać rozwój kompetencji zawodowych http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/jak-wspierac-rozwoj-kompetencji-zawodowych <p><strong>Zapraszamy do udziału w konferencji &bdquo;Dialog dla kompetencji jutra&quot;, kt&oacute;ra odbędzie się 30 sierpnia br. w Gdańsku. Wydarzenie organizuje PARP we wsp&oacute;łpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencją Programu Erasmus</strong><strong>+</strong><strong>. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/jak-wspierac-rozwoj-kompetencji-zawodowych" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 01 Aug 2016 15:14:35 +0000 iloboda 2276 at http://www.frse.org.pl Europejski Tydzień Sportu http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europejski-tydzien-sportu <p>Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta og&oacute;lnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchod&oacute;w Tygodnia oraz przez cały rok.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/europejski-tydzien-sportu" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Mon, 01 Aug 2016 10:10:03 +0000 wskaczkowska 2275 at http://www.frse.org.pl Cztery pytania Tibora Navracsicsa http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/cztery-pytania-tibora-navracsicsa <p><strong>Masz pomysł, jak zachęcić młodych ludzi do większej aktywności społecznej? Podziel się nim z komisarzem UE ds. młodzieży.</strong></p> <p>Internetowe konsultacje to element inicjatywy &bdquo;One million young people initiative&rdquo;, kt&oacute;rej celem jest zwiększenie do 2019 r. liczby aktywnych społecznie młodych Europejczyk&oacute;w do miliona. By to się udało, komisarz UE ds. młodzieży Tibor Navracsics chce poznać poglądy samych zainteresowanych i ich pomysły na to, jak skutecznie dotrzeć do młodego pokolenia.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/cztery-pytania-tibora-navracsicsa" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Thu, 21 Jul 2016 08:03:56 +0000 mpiekarska 2270 at http://www.frse.org.pl Konkurs na stanowisko nauczyciela – doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/konkurs-na-stanowisko-nauczyciela-doradcy-pedagogicznego-w-szkole-europejskiej-w-br <p>Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat), w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).</p> <p>Szczeg&oacute;łowe warunki konkursu znajdują się na <a href="https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/konkurs-na-stanowisko-nauczyciela-doradcy-pedagogicznego-w-szkole-europejskiej-w-brukseli-bruksela-i-2.html" target="_blank">stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej</a>.</p> Tue, 19 Jul 2016 22:00:00 +0000 mpiekarska 2272 at http://www.frse.org.pl Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/polsko-ukrainska-rada-wymiany-mlodziezy <p><strong>Ruszył nab&oacute;r wniosk&oacute;w do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży &ndash; nowego programu, kt&oacute;rego gł&oacute;wnym celem jest wspieranie bezpośrednich kontakt&oacute;w i&nbsp;wsp&oacute;łpracy młodzieży polskiej i&nbsp;ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw. Na dofinansowanie projekt&oacute;w Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w&nbsp;2016&nbsp;r.&nbsp;3,8 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do 5&nbsp;sierpnia br. </strong></p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/polsko-ukrainska-rada-wymiany-mlodziezy" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Wed, 06 Jul 2016 08:31:04 +0000 mpiekarska 2263 at http://www.frse.org.pl Nabór na stanowiska szefów katedr w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nabor-na-stanowiska-szefow-katedr-w-europejskim-instytucie-uniwersyteckim-we-floren <p><strong>Trwa nab&oacute;r na stanowiska szef&oacute;w katedr: socjologii oraz nauk społecznych i&nbsp;politycznych w&nbsp;Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Zainteresowani pracownicy naukowi mogą aplikować do 20&nbsp;lipca. </strong></p> <p>Europejski Instytut Uniwersytecki (European Univerisity Institute, EUI) we Florencji jest międzynarodową instytucją naukowo-akademicką, zajmującą się naukami społecznymi. Oferuje prestiżowe studia doktoranckie i&nbsp;programy badawcze. Obecnie do EUI należy 20 państw: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i&nbsp;Wielka Brytania. Polska jest stroną Konwencji Ustanawiającej EUI od 2004 r.</p> <p><a href="http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/nabor-na-stanowiska-szefow-katedr-w-europejskim-instytucie-uniwersyteckim-we-floren" target="_blank">czytaj dalej</a></p> Fri, 01 Jul 2016 15:07:27 +0000 mpiekarska 2262 at http://www.frse.org.pl