Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.
Ludwik Pasteur

Zapraszamy na konferencje szkoleniowe i warsztaty komputerowe w Sandomierzu i w Zamościu

Zapraszamy na konferencje szkoleniowe pt. „W świecie cyfrowym – szkolenia, warsztaty, kursy", które odbędą się 20 listopada w Sandomierzu oraz 22 listopada w Zamościu.

Są one organizowana przez FRSE i zespół programu eTwinning w ramach zadania publicznego "W świecie cyfrowym – szkolenia, warsztaty, kursy" na zlecenie Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Co oferujemy

W ramach konferencji oferujemy warsztaty komputerowe z zakresu edukacji informacyjnej oraz medialnej, w tym zagadnienia bezpieczeństwa w sieci, umiejętności korzystania z cyfrowego środowiska w procesie edukacyjnym, jak również na potrzeby pozaszkolne, domowe, etc., a także konkretne narzędzia i zasoby ICT europejskich programów edukacyjnych.

Odbędą się trzy warsztaty tematyczne do wyboru:

  • e-projekty w szkole na przykładzie programu eTwinning
  • e-safety – bezpieczny Internet
  • e-obywatel

Dla kogo

Warsztaty przeznaczone są dla szeroko rozumianego środowiska oświatowego. Wspierają wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli, wychowawców, opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem integrowania nowoczesnych technologii informacyjnych z zajęciami realizującymi podstawę programową we wszystkich przedmiotach szkolnych i na wszystkich etapach kształcenia.

Na konferencję zapraszamy także rodziców i inne osoby zainteresowane poznaniem Internetu lub rozwinięciem swoich kompetencji cyfrowych.

Zapewniamy zwrot kosztów podróży z innej miejscowości, gorący lunch i certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat programów konferencji oraz rejestracji, a także warsztatów, kursów i kolejnych konferencji są dostępne na stronie projektu:

www.konferencje.frse.org.pl/swiat-cyfrowy

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pracowniach komputerowych prosimy zgłosić chęć udziału w warsztatach w odpowiednim polu formularza zgłoszeniowego. W miarę możliwości, prosimy o przyniesienie własnego laptopa.