Ruszyła rejestracja na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+


Inspirująco, merytorycznie i energicznie ‒ tak zapowiada się atmosfera podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+, najbardziej popularnego unijnego programu edukacyjnego. Już 12 stycznia 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się piąta edycja tego wydarzenia.

The Network of Role Models


The Network of Role Models to inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana do grup defaworyzowanych i potrzebujących wsparcia. Głównym celem inicjatywy jest powołanie sieci osób i instytucji – wzorów do naśladowania, które mogłyby zainspirować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, tj. ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, z kryminalną przeszłością i innych, do powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie. Wspomnianym wzorem do naśladowania może być każdy człowiek, który w ramach wolontariatu jest gotów podzielić się swoją historią, doświadczeniem i umiejętnościami z osobami, do których skierowana jest inicjatywa. Seminarium inaugurujące inicjatywę komisyjną „The Network of Role Models” odbyło się 4 grudnia 2017 r. w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń działających w obszarze wykluczenia społecznego, ośrodków i centrów pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych, Caritas Polska, urzędów miast, aresztów śledczych, Ochotniczych Hufców Pracy, szkół i uczelni wyższych, oraz centrów wolontariatu. Spotkanie podzielono na część konferencyjną oraz warsztatową. W części pierwszej zaprezentowane zostały założenia inicjatywy oraz działalność FRSE w obszarze wykluczenia społecznego. W dalszej część Pani Anna Gorgolewska (Uniwersytet SWPS) przybliżyła uczestnikom tematykę wykluczenia społecznego oraz roli wzorów do naśladowania i ich pozytywnego wpływu na innych. Po wstępnie teoretycznym wystąpili wybrani „Role Models”, tj.:

  • p. Justyna Nowicka – psycholog pracujący w Areszcie Śledczym w Lublinie z młodocianymi przestępcami, wyróżniona w konkursie EDU Inspirator 2016 oraz p. Karolina Wychowaniak, psycholog, pracownik Centrum Wolontariatu w Lublinie – zaangażowana w projekt Nowa Droga – dedykowany dla osób młodych, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze;
  • p. Monika Piasecka – reprezentująca Global Dignity Poland;
  • p. Agnieszka Kossowska –  autorka książki „Duże sprawy w małych głowach”, w której językiem dzieci opowiada o niepełnosprawności;
  • p. Beata Lebek – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie. Podczas wystąpienia zaprezentowany został film opowiadający historię Kacpra, wychowanka ZSS, który mimo niepełnosprawności, został powołany do kadry narodowej pływaków;
  • p. Elmira Abasbekowa – uchodźca z Kirgistanu, dziennikarka i tłumaczka, która doświadczyła wykluczenia ze względu na pochodzenie;
  • p. Andrzej Kacorzyk – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Przedstawił nowe spojrzenie na metodę resocjalizacji poprzez nauczanie o historii Holokaustu i niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym.

Podczas sesji warsztatowej uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz sieciowania instytucji. Efektem prac poszczególnych grup było m.in. wskazanie grup, które doświadczają w Polsce wykluczenia społecznego, określenie cech potencjalnego „Role Model” oraz sprecyzowanie swoich oczekiwań względem inicjatywy.

 

Prezentacje z seminarium do pobrania:

Anna Gorgolewska – Uniwersytet SWPS – Role Model a wykluczenie społeczne

Justyna Wychowaniak – Eleutheria – Wolontariat na rzecz więźniów oraz osób opuszczających zakłady karne

Monika Piasecka – Global Dignity

Agnieszka Kossowska – Tylkomatka, Tylkoojciec, Tylkorodzic?

Andrzej Kacorzyk – Auschwitz – historia, edukacja obywatelska

 

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Rusza platforma Youth Wiki


Dziś w Brukseli odbędzie się konferencja inaugurująca nowe narzędzie Komisji Europejskiej – Youth Wiki – internetową bazę danych poświęconą polityce młodzieżowej w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu EDUinspiracje


Znamy już laureatów konkursów orgaznizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji: EDUinspiracje, EDUinspirator, EDUinspiracje – Media. Nagrodzeni odebrali statuetki oraz nagrody w trakcie uroczystej gali, która odbyła się 7 grudnia w Reducie Banku Polskiego w Warszawie.

Zmienia życie, otwiera umysły – 30 lat programu Erasmus


Polska jest od prawie dwudziestu lat aktywnym uczestnikiem programu Erasmus, który w tym roku świętuje swoje trzydziestolecie. Z programu skorzystały dotychczas ponad 4 miliony europejskich studentów, a od kilku lat co roku 16 tysięcy adeptów polskich uczelni podejmuje w jego ramach studia lub praktykę za granicą.

Z tej okazji 24 listopada w warszawskim Teatrze Capitol odbyła się jubileuszowa konferencja „30-lecie programu Erasmus. Marzenia, perspektywy, sukcesy”. Wzięło w niej udział blisko dwustu przedstawicieli szkół wyższych, instytucji współpracujących z FRSE oraz studentów.

Konferencję otworzył Dyrektor Generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Ważnym punktem pierwszej części konferencji była debata oksfordzka z udziałem studentów z Erasmus Student Network oraz finalistów I Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich (Kinga Białas, Bartłomiej Janiczak, Rafał Lega, Karolina Tokarz, Blanka Boguszewska, Maciej Gutowski, Michał Kruszyński, Anna Popek). Nad przebiegiem debaty czuwał marszałek (Paweł Nowak). Drużyny zmierzyły się w pojedynku na słowa z tezą „Semestr na Erasmusie, to najlepszy semestr w trakcie studiów”.

W części popołudniowej Beata Skibińska z FRSE w prezentacji „30 lat w kwadrans – sukcesy i wyzwania w programie Erasmus” przybliżyła uczestnikom nie tylko dane statystyczne lecz także „ojców-założycieli” programu Erasmus – Hywel’a Ceri Jones’a i Alana Smith’a (to jemu Erasmus zawdzięcza swoją nazwę- EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) oraz profesor Sofię Acorradi, pionierkę idei programu.

Kolejnym punktem była dyskusja panelowa o wpływie Erasmusa na zainteresowania, pasje, ścieżkę kariery i plany życiowe jego uczestników. Wzięli w niej udział stypendyści Erasmusa (Kamil Bałuk, Gabriela Jelonek, Elżbieta Fonberg-Stokłuska, Martyna Perek, dr Ryszard Zamorski). Paneliści wskazywali zalety programu, które miały wpływ na to czym się dziś zajmują.

Jubileusz był też pretekstem do specjalnego podziękowania za wieloletnią współpracę Stowarzyszeniu Erasmus Student Network Polska, Sieci International Relations Offices Forum oraz Pani Marii Bołtruszko z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość uświetnił koncertem Jarek Wist, stypendysty programu Erasmus. Uczestnicy konferencji mogli również oglądać w foyer teatru jubileuszowa wystawę poświęconą 30- leciu programu.

II Forum Edukacji Dorosłych za nami!


Myślenie projektowe, umiejętność łatwego adaptowania się do zmian, zdolność efektywnego komunikowania się – to tylko niektóre z kompetencji przyszłości, jakie wskazali członkowie panelu dyskusyjnego, który zainaugurował II Forum Edukacji Dorosłych (21 listopada 2017 r.). W dyskusji wzięli udział: dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Stanisław Drzażdżewski – Radca Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Anna Świebocka-Nerkowska – Dyrektor Departamentu Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK – Prezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Piotr Piasecki – Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Kacper Nosarzewski z Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.

Wydarzenie objęte były honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Forum to ważny dzień dla wszystkich, dla których obszar edukacji dorosłych jest bliski i  ważny. W Polsce odsetek osób dorosłych korzystających z edukacji wynosi niespełna 4 proc. Unia Europejska dąży do tego, by w każdym z krajów członkowskich wskaźnik ten sięgał 15 proc. Dla Polski to wyzwanie. Forum zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE ma pomóc w osiągnięciu tych ambitnych celów.

Do udziału w spotkaniu zaproszono  trenerów, edukatorów oraz przedstawicieli świata nauki i instytucji rządowych. W ramach Forum 40 prelegentów zaprezentowało różnorodne zagadnienia w ramach kilku ścieżek tematycznych: Uczenie się w miejscu pracy, Trenerzy trenerom, Nowe metody nauczania dorosłych, Wsparcie osoby uczącej się.

Prezentacje, dyskusje i warsztaty stały się przyczynkiem do refleksji: czym charakteryzuje się rynek edukacyjny osób dorosłych? W jaki sposób i jakimi narzędziami współpracować z sukcesem z beneficjentami? Jak powinien wyglądać profesjonalny system do zarządzania edukacją dorosłych?

W przerwie między wystąpieniami uczestnicy Forum mieli okazję nauczyć się krótkich komunikatów w języku migowym, zapoznać z pomocami wizualnymi wykorzystywanymi w pracy trenerskiej, zobaczyć zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w edukacji a także przetestować pomoce naukowe używane w pracy z dorosłymi.

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Odkryj swój talent! Za nami konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”


W ostatnich latach na rynku pracy w Polsce można zaobserwować niepokojące zjawisko: mimo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych pracodawcy niezmiennie wskazują, że nie mogą znaleźć osób posiadających oczekiwane przez nich kwalifikacje. Z badań potrzeb pracodawców jednoznacznie wynika, że najbardziej poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy fizyczni. W Unii Europejskiej wysoko cenione jest kształcenie dualne, tj. łączące naukę w szkole z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy, ponieważ zwiększa ono konkurencyjność młodych ludzi na rynku pracy. Odbudowa systemu kształcenia zawodowego z uwzględnieniem edukacji w miejscu pracy jest wyzwaniem, przed jakim w Polsce stoimy.

Czy współpraca się opłaca? Jakie są potrzeby edukacji zawodowej i biznesu? W jakiś sposób program Erasmus+ wspiera dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy konferencji pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, która odbyła się 20 listopada w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami merytorycznymi konferencji były: Instytut Badań Edukacyjnych i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Konferencja rozpoczęła Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promowała ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Głównym celem konferencji  była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany informacji na temat wartości dodanej systemu ECVET w tworzeniu partnerstw międzynarodowych oraz we wspieraniu współpracy szkół zawodowych i uczelni z rynkiem pracy, w tym w obszarze kształcenia dualnego. Istotnym elementem była ponadto tematyka doradztwa edukacyjno-zawodowego i jego rola w budowaniu ścieżek kariery.

W trakcie sesji tematycznych zaproszeni goście podzielili się opiniami na temat tworzenia i działania partnerstw szkół zawodowych i wyższych z pracodawcami oraz kształcenia dualnego na poziomie wyższym. Zaprezentowane zostały także rozwiązania dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej na uczelniach.

Punktem kulminacyjnym konferencji był pokaz praktycznych umiejętności uczniów ze szkół zawodowych uczestniczących w programie Erasmus+. Całość uświetnił występ kwartetu smyczkowego ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

O Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych

Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 20-24 listopada br. pod hasłem „Odkryj swój talent”, jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. W ramach tej inicjatywy Komisji Europejskiej w całej Europie odbędzie się szereg wydarzeń na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, w czasie których instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do nawiązania kontaktów i wspólnego działania na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych.

Pierwszy Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbył się w dniach 5-9 grudnia 2016 r. W całej Europie zorganizowano ponad 900 wydarzeń, z czego prawie 100 miało miejsce w Polsce. W Polsce inicjatywę promuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to doskonała okazja, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną, jak i międzynarodową.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

 

 

Konferencja „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”


27 i 28 listopada w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, odbędzie się konferencja pod hasłem „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, w trakcie której swoimi doświadczeniami podzielą się wybitni uczeni i praktycy kierujący procesami wdrażania zmian ukierunkowanych na wzmocnienie roli badawczej uczelni w innych krajach, a także międzynarodowi eksperci w dziedzinie rankingów uniwersyteckich.

Trwająca w Polsce debata nad kierunkami rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki posiada silny kontekst międzynarodowy. Zaprezentowany przez wicepremiera Jarosława Gowina projekt Ustawy 2.0 przewiduje wyłonienie nowego w Polsce typu szkół wyższych: uniwersytetów badawczych. Doprowadzić ma to do podniesienia poziomu badań naukowych i ich większego umiędzynarodowienia, a tym samym przyczynić się też do poprawy pozycji polskich uczelni w rankingach.

Dlatego jest niezbędnym i pilnym, aby szczegółowo, a zarazem krytycznie, przyjrzeć się jak problem akceleracji rozwoju grupy najlepszych uczelni rozwiązywany jest w systemach szkolnictwa wyższego innych krajów, jakie zasady i instrumenty zarządzania się tam sprawdzają oraz jakie są możliwości przeniesienia tych rozwiązań na grunt polski. W szczególności warte upowszechniania w Polsce są europejskie doświadczenia w zakresie budowy kultury jakości badań naukowych oraz współpracy w ramach sieci uczelni.

Jednym z pilnych tematów do dyskusji jest też miejsce polskich uczelni w międzynarodowych rankingach akademickich, które – przy wszystkich swoich uproszczeniach – uznawane są za sprawdzone narzędzie pozwalające na porównywanie uczelni i na bieżący monitoring podejmowanych przez nie działań modernizacyjnych.

Konferencja adresowana jest do najwyższego i średniego szczebla zarządzania w  uczelniach: rektorów, prorektorów i dziekanów, a także do dyrektorów biur rozwoju oraz pełnomocników ds. rankingów.

W sesji „Polska nauka i innowacyjność w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym” jednym z prelegentów będzie dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Paweł Poszytek.

Więcej informacji oraz program dostępny na stronie: http://perspektywy.org/warsaw2017/.