Aleksandra Ścibich-Kopiec

Aleksandra Ścibich-Kopiec

Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Aleksandra Ścibich-Kopiec jest absolwentką kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie doradztwa europejskiego, coachingu w biznesie, doradztwa zawodowego i personalnego oraz studia doktoranckie w dziedzinie zarządzania.

Od 2003 roku jest zawodowo związana z planowaniem, wdrażaniem, rozliczaniem i ocenianiem przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich. Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: konsultingowym, edukacyjnym, społecznym oraz non-profit. Dziesięcioletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze prywatnym oraz non-profit zdobyła w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Ponadto pracowała jako wykładowca w Wyższej Szkoły im. Tischnera w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Pełniła także funkcję konsultanta w Doradztwie Gospodarczym DGA S.A. w Poznaniu oraz specjalisty w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2009 roku z sukcesem zarządza prywatną firmą. Jest inicjatorem Fundacji Edukacji Rozwoju i Innowacji – wspiera III sektor w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Jest autorką ok. 30 projektów (programy UE w latach 2011-2014) o łącznej wartości ponad 20 mln złotych, skierowanych dla różnych grup społecznych (w tym MMŚP, NGO), a także inicjatorką działań edukacyjnych i inwestycji. Buduje partnerstwa ponadnarodowe; jest współtwórcą projektów edukacyjnych w Wielkiej Brytanii w dziedzinie edukacji rodziców, dzieci, grup defaworyzowanych, a także szkoleń dla biznesu. We własnej firmie zrealizowała w ostatnich czterech latach projekty edukacyjne o wartości powyższej 10 mln złotych pod nadzorem różnych instytucji publicznych m.in. PARP, MEN-ORE, WUP Kraków, WUP Katowice, WUP Rzeszów. Jest organizatorem wielu konferencji, seminariów i eventów edukacyjnych. To także autorka licznych artykułów, materiałów dydaktycznych i studiów przypadków. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W FRSE odpowiada za działania prowadzone w programie Erasmus+ z obszaru kształcenia i szkoleń zawodowych oraz szkolnictwa wyższego.

Obszary tematyczne: kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe

KONTAKT

Zespół Komunikacji

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

media@frse.org.pl
tel. 22 46 31 173