Alicja Pietrzak

Alicja Pietrzak

Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Edukacja szkolna i Młodzież

Alicja Pietrzak jest absolwentką kierunku zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2004 roku rozpoczęła działalność w obszarze edukacji angażując się we wdrażanie programu eTwinning w Polsce, a następnie programu Uczenie się przez całe życie i Erasmus+,  funkcjonujących w strukturach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Zajmowała się programami i zdobywała doświadczenie zarówno na poziomie edukacji szkolnej, edukacji dorosłych, jak również kształcenia i szkolenia zawodowego. Ponadto w latach 2007-2008 kierowała realizacją procesu testowania i ewaluacji narzędzi informatycznych przez polskich nauczycieli w projekcie badawczym „Calibrating eLearning in Schools” w ramach Szóstego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. Aktualnie kieruje zespołem zajmującym się unijnymi inicjatywami edukacyjnymi w sektorze Edukacja szkolna i Młodzież w ramach programu Erasmus+.

Obszary tematyczne: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, program Erasmus+.

KONTAKT

Zespół Komunikacji

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

media@frse.org.pl
tel. 22 46 31 173