Andrzej Wyczawski

Andrzej Wyczawski

Członek Zarządu FRSE

doświadczony samorządowiec, specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i sprawami administracyjnymi oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych. Od listopada 2015 do maja 2016 roku dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Jako administratywista po UMCS (filia w Rzeszowie) oraz podyplomowych studiach z zakresu zarządzania oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych, rozpoczął karierę w Urzędzie Miasta Jarosławia. Piastował stanowiska naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM Jarosławia oraz naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia, by wreszcie od 2006 roku, przez dwie kolejne kadencje, pełnić urząd Burmistrza Miasta Jarosławia. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy samorządowej pozwoliło mu rozwinąć umiejętności strategicznego planowania budżetu oraz nabyć praktyczne zasady działania technik negocjacyjnych i funkcjonowania Unii Europejskiej. Od 10 lat jest także wiceprezesem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także certyfikatem „Mecenas Wiedzy”, przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego we Wrocławiu.

KONTAKT

Zespół Komunikacji

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

media@frse.org.pl
tel. 22 46 31 173