Anna Salamończyk-Mochel

Członek Zarządu FRSE

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze działań z zakresu komunikacji z mediami oraz zarządzania projektami unijnymi.  Od ponad 6 lat realizuje projekty edukacyjne finansowane ze środków europejskich, pełniąc rolę eksperta w obszarze strategii, promocji i komunikacji, a zdobyte doświadczenia zawodowe wielokrotnie wykorzystywała, jako szkoleniowiec.

W latach 2010-2013 pełniła funkcję pełnomocnika rektora ds. personalnych wyższej uczelni w Krakowie, gdzie współtworzyła system oceny pracowniczej i wielokrotnie przeprowadzała procesy tej oceny, dbając o rozwój kadry administracyjnej i dydaktycznej. Współpracę ze światem nauki kontynuowała w strukturach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizując strategiczne cele rozwojowe jako dyrektor biura ministra.

Jest absolwentką filologii romańskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu PR i zarządzania zasobami ludzkimi.

Obecnie w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jako członek zarządu odpowiada za kształtowanie polityki medialnej oraz promocję dobrych praktyk realizowanych w ramach programów Erasmus+.

Obszary tematyczne: komunikacja z mediami, zarządzanie projektami unijnymi w obszarze edukacji, kompetencje językowe, program Erasmus+

KONTAKT

Zespół Komunikacji

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

media@frse.org.pl
tel. 22 46 31 173