Anna Salamończyk-Mochel

Anna Salamończyk-Mochel

Członek Zarządu FRSE

Absolwentka filologii romańskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu PR i zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw jako nauczyciel, a następnie pełniła funkcję pełnomocnika rektora ds. personalnych wyższej uczelni. Współtworzyła system oceny pracowniczej i wielokrotnie przeprowadzała procesy tej oceny, dbając o rozwój kadry administracyjnej i dydaktycznej. Od ponad 6 lat realizuje projekty edukacyjne finansowane ze środków europejskich, pełniąc rolę eksperta w obszarze strategii, promocji i komunikacji. Zdobyte doświadczenia zawodowe wykorzystuje jako szkoleniowiec. Współpracę ze światem nauki kontynuowała w strukturach Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, realizując strategiczne cele rozwojowe jako dyrektor biura ministra.

Zaangażowana społecznie.

KONTAKT

Zespół Komunikacji

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

media@frse.org.pl
tel. 22 46 31 173