Beata Skibińska

Beata Skibińska

Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe

Z wykształcenia magister ekonomii. Działalność w sektorze edukacji rozpoczęła w roku 1991. W latach 1991-2000 związana z programem TEMPUS jako programem bezzwrotnej pomocy dla polskiego szkolnictwa wyższego, zajmowała się kolejno: wyjazdami stypendialnymi studentów, pracowników, projektami wielostronnymi. Od roku 2000 zaangażowana w realizację programu Erasmus jako jego koordynatorka. Obecnie kieruje w FRSE zespołem zajmującym się europejskimi programami edukacyjnymi dla szkolnictwa wyższego.

Obszary tematyczne: internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, proces boloński.

KONTAKT

Zespół Komunikacji

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

media@frse.org.pl
tel. 22 46 31 173