Liliana Budkowska

Liliana Budkowska

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN  ds. awansu zawodowego nauczycieli. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie pracy z dorosłymi, polegającej na kształceniu tych osób podczas kursów, warsztatów, seminariów, konferencji (obszary tematyczne: zarządzanie szkołą i placówką oświatową, umiejętności społeczne dyrektorów szkół, kształtowanie postaw przywódczych, rozwój zawodowy nauczycieli, współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych). Współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Ośrodkiem Kształcenia Kadr Oświatowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Akademią Kultury Informacyjnej.

Koordynowała wdrażanie edukacyjnego programu Komisji Europejskiej Comenius w Polsce (2007-2014) – proces selekcji,  realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych w polskich szkołach. Podjęła współpracę z Komisją Europejską, MEN, kuratoriami oświaty. Pełniła funkcję trenera zespołu koordynatorów wojewódzkich ds. wdrażania programu Comenius  – m.in. w zakresie budowania zespołów zadaniowych do tworzenia międzynarodowych projektów.

KONTAKT

Zespół Komunikacji

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

media@frse.org.pl
tel. 22 46 31 173