Rafał Hubczyk

Rafał Hubczyk

Absolwent kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada piętnastoletnie doświadczanie zawodowe związane z funduszami UE, rynkiem pracy, szkoleń, zarządzaniem oraz rozwojem nauki i edukacji.

Odpowiadał za realizację wielu ogólnopolskich programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Realizując projekty edukacyjne, zdobył wiedzę z obszaru kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych oraz zapoznania się z sektorem szkolnictwa zawodowego w Polsce i pozostałych krajach UE. Wielokrotnie występował w roli prelegenta na konferencjach oraz seminariach związanych z szkoleniami i uczeniem się przez całe życie. Zawodowo związany z funduszami UE jeszcze przez wstąpieniem Polski do UE.

W latach 2000-2004 pracował w Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a następnie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie odpowiadał realizację projektów dotyczących szkoleń dla bezrobotnych, szkoleń dla MŚP oraz rozwoju paktów na rzecz zatrudnienia. Od 2004 roku pracował dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie odpowiadał za uruchomienie wsparcia finansowego ze środków UE dla rozwoju Parków Przemysłowych oraz Parków Naukowo-Technologicznych w Polsce. Od 2006 roku przez prawie 7 lat był ekspertem w firmie DGA S.A. odpowiedzialnym za zarządzanie, kierowanie i koordynację ogólnopolskimi projektami szkoleniowo-doradczymi dofinansowanymi ze środków UE. W 2012 roku został ekspertem ds. strategii Grupy PHO, gdzie uczestniczył w pracach przy tworzeniu strategii polskiego przemysłu obronnego. W 2014 roku został Wicedyrektorem Departamentu Strategii i Rozwoju w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie uczestniczył w pracach nad strategią i odpowiadał za monitorowanie jej realizacji. Od sierpnia 2016 roku jest związany z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji jako zastępcą dyrektora Programu Erasmus+ w sektorach Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja dorosłych.

KONTAKT

Zespół Komunikacji

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

media@frse.org.pl
tel. 22 46 31 173