FRSE tworzy sieć centrów informacyjnych na Wschodzie


Od czerwca 2017 r. organizacje młodzieżowe i młodzi ludzie z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW) oraz z Federacji Rosyjskiej mogą się cieszyć wsparciem sieci Centrów Informacyjnych programu Erasmus+ w sektorze Młodzież. Głównym celem ich funkcjonowania jest udostępnianie informacji o możliwościach programu oraz wsparcie organizacji i grup młodzieżowych w realizacji projektów.

Działalność Centrów skierowana jest przede wszystkim do osób pracujących z młodzieżą. Istotną grupą docelową działań podejmowanych przez Centra Informacyjne są jednak również ludzie młodzi oraz osoby odpowiedzialne za politykę młodzieżową. Centra planują do końca roku realizację ponad 40 różnych wydarzeń. Oferują również możliwość konsultacji w językach narodowych kwestii związanych z projektami programu Erasmus+ Młodzież.

Więcej informacji na stronie www.salto-youth.net

 

EVS NA WSCHODZIE

Centrum Współpracy SALTO od 2011 r. przeprowadza akredytację organizacji w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji, które chcą działać w ramach Wolontariatu Europejskiego przyjmując lub wysyłając wolontariuszy. Obecnie akredytowane są 224 organizacje, w tym w poszczególnych krajach:

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETM 2017: cyfrowo, ale jednak offline


Głównymi punktami obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży były: debata i warsztaty zorganizowane 9 maja br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem dyskusji zatytułowanej Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Badania Ray znów zmierzą efektywność Programu Erasmus+ Młodzież

W ramach międzynarodowej sieci badawczej RAY co dwa lata opracowywany jest raport podsumowujący efekty programu Erasmus+ Młodzież. Badanie jakościowe i ilościowe opracowane przez pracowników Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji zostanie opublikowane jesienią tego roku. W „Europie dla Aktywnych” prezentujemy pierwsze, niepublikowane wcześniej dane z raportu.

 

Zapisz

Wolontariat Europejski (EVS) w liczbach


Wolontariat Europejski to wyjazdy młodych osób do pracy w zagranicznych instytucjach i organizacjach, służące rozwojowi m.in. kompetencji językowych, świadomości kulturowej oraz umiejętności uczenia się.

Wolontariat Europejski (EVS) w liczbach

 

Zapisz

Zapisz

Erasmus+ w 2016 r. w liczbach


Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 to okres funkcjonowania programu

Źródła: 2016 annual work programme for the implementation of Erasmus+, the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport oraz Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016
Popularność programu

W biznesie marka, która się sprawdza jest promowana i na niej budowane są kolejne produkty. Dlatego też Komisja Europejska uznała, że to Erasmus, który jest najbardziej rozpoznawalny, da podwaliny do budowania kolejnego programu w dziedzinie edukacji. Chodzi oczywiście o następcę, którym jest program Erasmus+. Należy jednak zauważyć, że połowę budżetu tego programu obejmuje sektor, którym jest Szkolnictwo wyższe. Sukces i popularność tego sektora to zasługa studentów, pracowników akademickich i władz uczelni, które dążą do osiągnięcia jak najwyższych standardów.

Tomasz Bratek, dyrektor programu Erasmus+, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji