Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.
Ludwik Pasteur

Konferencja promująca „Języki Obce w Szkole”

Serdecznie zapraszamy na konferencję promującą czasopismo "Języki Obce w Szkole", organizowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, Centralną Komisją Egzaminacyjną i Biurem Edukacji Urzędu Miasta st. Warszawy.

Konferencja odbędzie się 30 marca 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.

Głównym przedmiotem konferencji będzie promocja pierwszego numeru "Języków Obcych w Szkole" pod redakcją FRSE, która od 1 stycznia 2012 r. pełni rolę wydawcy tego pisma.

Część merytoryczna konferencji poświęcona będzie prezentacji europejskich programów edukacyjnych oraz tematu wiodącego pierwszego wydania "JOwS" - egzaminowi gimnazjalnemu z języka obcego.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli języków obcych, metodyków i dydaktyków, nauczycieli akademickich, jak również do przedstawicieli władz oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz innych instytucji zajmujących się edukacją językową.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestnikom konferencji.  Rejestracja na konferencję odbywa się na stronie internetowej: www.konferencje.frse.org.pl/jows i jest dostępna do 26 marca 2012 r. Pod tym adresem znajduje się także szczegółowy program konferencji. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: jows@frse.org.pl.