Biuro Analityczno-Badawcze


Zespół Analityczno-Badawczy

KOORDYNATOR

Agnieszka Rybińska
tel. 22 46 31 557
e-mail:

ZESPÓŁ

Joanna Dąbrowska-Resiak
ANALIZY I BADANIA
tel. 22 46 31 417
e-mail: jdabrowska@frse.org.pl

Mateusz Jeżowski
ANALIZY I BADANIA
tel. 22 46 31 433
e-mail: mjezowski@frse.org.pl

Jakub Łyszkowski
ANALIZY I BADANIA
tel. 22 46 31 554
e-mail: jlyszkowski@frse.org.pl

Michał Pachocki
ANALIZY I BADANIA
tel. 22 46 31 553
e-mail: mpachocki@frse.org.pl

Bogdan Sot
ANALIZY I BADANIA
tel. 22 46 31 129
e-mail: bsot@frse.org.pl

Michał Chojnacki
POLSKIE BIURO EURYDICE
tel. 22 46 31 261
e-mail: mchojnacki@frse.org.pl

Magdalena Górowska-Fells
POLSKIE BIURO EURYDICE
tel. 22 46 31 262
e-mail: mfells@frse.org.pl

Beata Maluchnik
POLSKIE BIURO EURYDICE
tel. 22 46 31 264
e-mail: bmaluchnik@frse.org.pl

Beata Płatos
POLSKIE BIURO EURYDICE
tel. 22 46 31 266
e-mail: bplatos@frse.org.pl

Wydawnictwo

KOORDYNATOR

Tadeusz Wojciechowski
tel. 22 46 31 267

ZESPÓŁ

Michał Chojnacki
REDAKCJA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 261
e-mail: mchojnacki@frse.org.pl

Beata Płatos
REDAKCJA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 266
e-mail: bplatos@frse.org.pl

dr Agnieszka Karolczuk
REDAKCJA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 270
e-mail: akarolczuk@frse.org.pl

Dorota Kuczara
tel. 22 46 31 269
e-mail: dkuczara@frse.org.pl

DYREKTOR

dr Paweł Poszytek
DYREKTOR GENERALNY, DYREKTOR NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+

SEKRETARIAT DYREKCJI

Magdalena Śliwa
tel. 22 46 31 097
e-mail: msliwa@frse.org.pl