Biuro Edukacji Szkolnej i Młodzieży


DYREKTOR

Alicja Pietrzak
tel. 22 46 31 287

Zespół Mobilności Edukacja Szkolna i Młodzież

KOORDYNATOR

Iwona Morawicz
tel. 22 46 31 207
e-mail: imorawicz@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Mobilności:
Edukacja szkolna i Młodzież

ZESPÓŁ

Kalina Strzałba
tel. 22 46 31 411
e-mail: kstrzalba@frse.org.pl

Sabina Szmyd
tel. 22 46 31 443
e-mail: sszmyd@frse.org.pl

Lechosław Szafranek
MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 284
e-mail:

Marta Wasek
MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 222
e-mail: mwasek@frse.org.pl

Dorota Wojciechowska
MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 216
e-mail: dwojciechowska@frse.org.pl

Grzegorz Żółcik
MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 202
e-mail: gzolcik@frse.org.pl

Dominika Jagiełło
MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
tel. 22 46 31 431
e-mail: djagiello@frse.org.pl

Adam Kułanowski
MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
tel. 22 46 31 414
e-mail: akulanowski@frse.org.pl

Justyna Niemczynowicz
MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
tel. 22 46 31 441
e-mail:

Urszula Buchowicz
WOLONTARIAT EUROPEJSKI
tel. 22 46 31 421
e-mail: ubuchowicz@frse.org.pl

Aleksandra Kania
WOLONTARIAT EUROPEJSKI
tel. 22 46 31 425
e-mail: akania@frse.org.pl

Melania Miksiewicz
WOLONTARIAT EUROPEJSKI
tel. 22 46 31 422
e-mail: mmiksiewicz@frse.org.pl

Wiesława Krasuska
WYMIANY MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 412
e-mail: wkrasuska@frse.org.pl

 

Adrianna Wójcik
WYMIANY MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 426
e-mail: awojcik@frse.org.pl

 

Anna Pavlovych
ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ
tel. 22 46 31 474
e-mail: anna.pavlovych@frse.org.pl

Zespół Partnerstw Strategicznych Edukacja Szkolna i Młodzież

KOORDYNATOR

Anna Kowalczyk
tel. 22 46 31 289
e-mail: akowalczyk@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Partnerstw Strategicznych:
Edukacja Szkolna i Młodzież

ZESPÓŁ

Agnieszka Fijałkowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 210
e-mail: afijalkowska@frse.org.pl

Beata Karwowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 211
e-mail: bkarwowska@frse.org.pl

Katarzyna Kobylińska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 534
e-mail: kkobylinska@frse.org.pl

Anna Mozer-Margol
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 532
e-mail: amozer@frse.org.pl

Monika Pawlikowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 535
e-mail: mpawlikowska@frse.org.pl

Weronika Przybysz
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 205
e-mail: wprzybysz@frse.org.pl

Zofia Ślęzakowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 109
e-mail: zslezakowska@frse.org.pl

Łukasz Sopyła
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 476
e-mail: lsopyla@frse.org.pl

Joanna Srebrzyńska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 208
e-mail: jsrebrzynska@frse.org.pl

Edward Torończak
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 531
e-mail:

Iwona Turkiewicz
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 533
e-mail: iturkiewicz@frse.org.pl

Edyta Wirkowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 204
e-mail: ewirkowska@frse.org.pl

Magdalena Gessel
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 472
e-mail:

Magdalena Paszkowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 416
e-mail: mpaszkowska@frse.org.pl

Program eTwinning

KOORDYNATOR

Paweł Czapliński
tel. 22 46 31 225
e-mail: pczaplinski@frse.org.pl

ZESPÓŁ

Barbara Milewska
tel. 22 46 31 229
e-mail: bmilewska@frse.org.pl

Ewa Raińska-Nowak
tel. 22 46 31 226
e-mail: enowak@frse.org.pl

Monika Regulska
tel. 22 46 31 221
e-mail: mregulska@frse.org.pl

Gracjana Samson-Więckowska
tel. 22 46 31 224
e-mail: gwieckowska@frse.org.pl

Dominika Tokarz
tel. 22 46 31 219
e-mail:

Agnieszka Woźniak
tel. 22 46 31 228
e-mail: