Biuro Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych


P.O. DYREKTORA

Izabela Laskowska
tel. 22 46 31 282
e-mail: ilaskowska@frse.org.pl

Zespół Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

ZESPÓŁ

Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
ZESPÓŁ EKSPERTÓW ECVET POLSKA
tel. 22 46 31 295
e-mail: abalchan@frse.org.pl

Grzegorz Kucharyk
WYJAZDY UCZNIÓW I KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 413
e-mail: gkucharyk@frse.org.pl

Piotr Lenartowicz
WYJAZDY UCZNIÓW I KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 311
e-mail: plenartowicz@frse.org.pl

Marcin Niewiadomski
WYJAZDY UCZNIÓW I KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 298
e-mail: mniewiadomski@frse.org.pl

Elżbieta Sokołowska
WYJAZDY UCZNIÓW I KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 290
e-mail: esokolowska@frse.org.pl

Katarzyna Tulkis-Błesnowska
WYJAZDY UCZNIÓW I KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 297
e-mail: ktulkis@frse.org.pl

Małgorzata Turek
WYJAZDY UCZNIÓW I KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 308
e-mail: mturek@frse.org.pl

Iwona Fus
PARTNERSTWA STRATEGICZNE I SOJUSZE NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI
tel. 22 46 31 303
e-mail: ifus@frse.org.pl

Agata Hernik-Ślusarczyk
PARTNERSTWA STRATEGICZNE I SOJUSZE NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI
tel. 22 46 31 475
e-mail:

Marianna Pawlik-Zdziarska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE I SOJUSZE NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI
tel. 22 46 31 283
e-mail: mzdziarska@frse.org.pl

Agnieszka Włodarczyk
PARTNERSTWA STRATEGICZNE I SOJUSZE NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI
tel. 22 46 31 300
e-mail: awlodarczyk@frse.org.pl

Zespół Edukacja Dorosłych

KOORDYNATOR

Alina Respondek
tel. 22 46 31 232
e-mail: arespondek@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Edukacja Dorosłych

ZESPÓŁ

Karolina Milczarek
WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 233
e-mail: kmilczarek@frse.org.pl

Agata Poczman
WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 231
e-mail: apoczman@frse.org.pl

Michał Chodniewicz
PARTNERSTWA STRATEGICZNE
tel. 22 46 31 234
e-mail: mchodniewicz@frse.org.pl

Jakub Kozłowski
PARTNERSTWA STRATEGICZNE
tel. 22 46 31 235
e-mail: jkozlowski@frse.org.pl

Wojciech Zawadzki
PARTNERSTWA STRATEGICZNE
tel. 22 46 31 237
e-mail: wzawadzki@frse.org.pl