Biuro Promocji


DYREKTOR

Monika Kiepuszewska-Stefaniuk
tel. 22 46 31 172

Zespół Promocji i Komunikacji

KOORDYNATOR

Ewelina Miłoń
tel. 22 46 31 419
e-mail: emilon@frse.org.pl

ZESPÓŁ

Karolina Kalinowska
KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA
tel. 22 46 31 174
e-mail: kkalinowska@frse.org.pl

Aneta Stalczewska
KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA
tel. 22 46 31 361
e-mail: astalczewska@frse.org.pl

Agnieszka Kokowicz
OBSŁUGA WYDARZEŃ
tel. 22 46 31 177
e-mail: akokowicz@frse.org.pl

Piotr Konopka
OBSŁUGA WYDARZEŃ
tel. 22 46 31 552
e-mail: pkonopka@frse.org.pl

Agnieszka Pawłowiec
OBSŁUGA WYDARZEŃ
e-mail: apawlowiec@frse.org.pl

Weronika Walasek-Jordan
OBSŁUGA WYDARZEŃ
tel. 22 46 31 171
e-mail:

Marta Zielińska
OBSŁUGA WYDARZEŃ
tel. 22 46 31 173
e-mail:

Karolina Kwiatkowska
OBSŁUGA WYDARZEŃ
tel. 22 46 31 179
e-mail:

Piotr Żukowski
KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA
(OBSŁUGA INFORMATYCZNA)
tel. 22 46 31 551
e-mail: pzukowski@frse.org.pl

Zespół Upowszechniania Rezultatów

Ewa Koźbiał
UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW
tel. 22 46 31 268
e-mail: ekozbial@frse.org.pl

Karolina Łąkowska
tel. 22 46 31 209
e-mail: klakowska@frse.org.pl

Anna Zakrzewska
tel. 22 46 31 273
e-mail: azakrzewska@frse.org.pl

DYREKTOR

Anna Salamończyk-Mochel
CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

SEKRETARIAT DYREKCJI

Paulina Machera
tel. 22 46 31 096
e-mail: pmachera@frse.org.pl