Biuro Wsparcia


DYREKTOR

Olga Grabowska
tel. 224-631-098
e-mail: ograbowska@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Biuro Wsparcia

ZASTĘPCA DYREKTORA

Krzysztof Bartosiak
tel. 22 46 31 095
e-mail: kbartosiak@frse.org.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA

Paweł Zanin
tel. 22 46 31 182
e-mail: pzanin@frse.org.pl

SEKRETARIAT DYREKTORA GENERALNEGO

Magdalena Śliwa
tel. 22 46 31 097
e-mail: msliwa@frse.org.pl

Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi