Dział Administracyjno-Techniczny


KOORDYNATOR

Paweł Zanin
tel. 22 46 31 182
e-mail: pzanin@frse.org.pl

ZESPÓŁ

Jarosław Karcz
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 194
e-mail: jkarcz@frse.org.pl

Paweł Kazanowski
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 195
e-mail: pkazanowski@frse.org.pl

Robert Migacz
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 189
e-mail: rmigacz@frse.org.pl

Daniel Studziński
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 190
e-mail: dstudzinski@frse.org.pl

Jacek Buszyński
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
tel. 22 46 31 186
e-mail: jbuszynski@frse.org.pl

Jakub Ladzik
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
tel. 22 46 31 198
e-mail: jladzik@frse.org.pl

Jan Woźnica
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
tel. 22 46 31 184
e-mail: jwoznica@frse.org.pl

Mateusz Stefanowicz
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
ADMINISTRACJA SERWERAMI i SIECIAMI
tel. 22 46 31 185
e-mail:

Artur Zmuda
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
ADMINISTRACJA SERWERAMI
tel. 22 46 31 185
e-mail: azmuda@frse.org.pl

Joanna Pieniek
KANCELARIA I ARCHIWUM
tel. 22 46 31 101
e-mail: jpieniek@frse.org.pl

Agnieszka Rudo
KANCELARIA I ARCHIWUM
tel. 22 46 31 113
e-mail: arudo@frse.org.pl

Diana Wiśniewska
KANCELARIA I ARCHIWUM
tel. 22 46 31 196
e-mail: dwisniewska@frse.org.pl

DYREKTOR

Andrzej Wyczawski
CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

SEKRETARIAT DYREKCJI

Paulina Machera
tel. 22 46 31 096
e-mail: pmachera@frse.org.pl