Krajowe Biuro EPALE


KOORDYNATOR

Anna Przychodzka
tel. 22 46 31 452
e-mail: aprzychodzka@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Upowszechniania Rezultatów
i Narzędzi Wspierających

ZESPÓŁ

Justyna Bednarz
tel. 22 46 31 206
e-mail: jbednarz@frse.org.pl

Iwona Buks
tel. 22 46 31 520
e-mail: ibuks@frse.org.pl

DYREKTOR

Anna Salamończyk-Mochel
CZŁONEK ZARZĄDU

SEKRETARIAT DYREKCJI

Paulina Machera
tel. 22 46 31 096
e-mail: pmachera@frse.org.pl