Krajowe Biuro Eurodesk Polska


KOORDYNATOR

Anna Przychodzka
tel. 22 46 31 452
e-mail: aprzychodzka@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Upowszechniania Rezultatów
i Narzędzi Wspierających

ZESPÓŁ

Wawrzyniec Pater
tel. 22 46 31 453
e-mail: wpater@frse.org.pl

Małgorzata Piotrowska
tel. 22 46 31 454
e-mail: mpiotrowska@frse.org.pl

Łukasz Smogorowski
tel. 22 46 31 455
e-mail: lsmogorowski@frse.org.pl

DYREKTOR

Anna Salamończyk-Mochel
CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

SEKRETARIAT DYREKCJI

Paulina Machera
tel. 22 46 31 096
e-mail: pmachera@frse.org.pl