Pion Szkolnictwo Wyższe


ZASTĘPCA DYREKTORA

Beata Skibińska
tel. 22 46 31 249
e-mail: bskibinska@frse.org.pl

Zespół Mobilności Szkolnictwa Wyższego

KOORDYNATOR

Dorota Rytwińska
tel. 22 46 31 244
e-mail: drytwinska@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Mobilności Szkolnictwa Wyższego

ZESPÓŁ

Renata Decewicz
tel. 22 46 31 243
e-mail: rdecewicz@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL SLUPSK01 do PL WARSZAW06

Tomasz Jasiński
tel. 22 46 31 247
e-mail: tjasinski@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL BIALA01 do PL GDANSK04

Joanna Jóźwik
tel. 22 46 31 491
e-mail: jjozwik@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL GDANSK05 do PL JELENIA01

Magdalena Kazińska
tel. 22 46 31 251
e-mail: mkazinska@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL KRAKOW06 do PL LODZ07

Piotr Nozdryń-Płotnicki
tel. 22 46 31 492
e-mail: pplotnicki@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL LODZ09 do PL POZNAN01

Anna Rogowicz-Pierzchała
tel. 22 46 31 250
e-mail: arogowicz@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL JOZEFOW01 do PL KRAKOW05

Renata Smolarczyk
tel. 22 46 31 245
e-mail: rsmolarczyk@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL POZNAN02 do PL SKIERNI02

Karolina Stopczyńska
tel. 22 46 31 493
e-mail: kstopczynska@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL WARSZAW07 do PL WARSZAW77

Katarzyna Żochowska
tel. 22 46 31 248
e-mail: kzochowska@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL WARSZAW78 do PL ZIELONA01

Zespół Partnerstw Strategicznych i Programów Stypendialnych

KOORDYNATOR

Anna Bielecka
tel. 22 46 31 241
e-mail: abielecka@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Partnerstw Strategicznych
i Programów Stypendialnych

ZESPÓŁ

Małgorzata Członkowska-Naumiuk
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
tel. 22 46 31 242
e-mail: mczlonkowska@frse.org.pl

Katarzyna Żarek
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
tel. 22 46 31 246
e-mail: kzarek@frse.org.pl

Magdalena Gessel
FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY
tel. 22 46 31 472
e-mail: mgessel@frse.org.pl

Agata Hernik-Ślusarczyk
FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY
tel. 22 46 31 475
e-mail: aslusarczyk@frse.org.pl

Sylwia Iżyniec
FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY
tel. 22 46 31 473
e-mail: sizyniec@frse.org.pl

Anna Pavlovych
FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY
tel. 22 46 31 474
e-mail: anna.pavlovych@frse.org.pl

DYREKTOR

Aleksandra Ścibich-Kopiec
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO, DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

SEKRETARIAT

Wioleta Lewandowska
tel. 22 46 31 106
e-mail: wlewandowska@frse.org.pl