Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi


KOORDYNATOR

Magda Wojtkowska
tel. 22 46 31 122
e-mail: mwojtkowska@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ZESPÓŁ

Monika Augustyniak
tel. 22 46 31 126
e-mail: maugustyniak@frse.org.pl

Katarzyna Duda
tel. 22 46 31 124
e-mail:

Michał Gasik
e-mail: mgasik@frse.org.pl

Justyna Sztukowska
tel. 22 46 31 501
e-mail: jsztukowska@frse.org.pl

DYREKTOR

dr Paweł Poszytek
DYREKTOR GENERALNY, DYREKTOR NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+

SEKRETARIAT DYREKCJI

Magdalena Śliwa
tel. 22 46 31 097
e-mail: msliwa@frse.org.pl