Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi


KOORDYNATOR

Magda Wojtkowska
tel. 22 46 31 122
e-mail: mwojtkowska@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ZESPÓŁ

Aleksandra Kołodziejczyk
tel. 22 46 31 126
e-mail:akolodziejczyk@frse.org.pl

Magdalena Redyk
tel. 22 46 31 124
e-mail: mredyk@frse.org.pl

Michał Gasik
e-mail: mgasik@frse.org.pl

DYREKTOR

dr Paweł Poszytek
DYREKTOR GENERALNY, DYREKTOR NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+

SEKRETARIAT DYREKCJI

Magdalena Śliwa
tel. 22 46 31 097
e-mail: msliwa@frse.org.pl