Newslettery FRSE


Zapraszamy do zapoznania się z listą newsletterów wydawanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach poszczególnych programów i działań. Obecnie oferujemy możliwość zapisania się do dziewięciu różnych baz.

Poniżej przedstawiamy nasze dostępne newslettery wraz z krótkim opisem oraz formularzem zapisu.

0
liczba subskrybentów naszych newsletterów
0
liczba wiadomości wysłana w pierwszej połowie 2016 r.

Wybierz listę mailingową:

Newsletter Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Newsletter jest wysyłany raz w miesiącu. Informujemy w nim o nadchodzących wydarzeniach, najświeższych publikacjach o tematyce edukacyjnej, aktualnościach związanych z zarządzanymi przez nas programami.

Zapisz się na newsletter FRSE i bądź na bieżąco!

Archiwum newsletterów:

Zapisz się do newslettera FRSE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą, przy ul. Mokotowskiej 43 w Warszawie.

Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie udostępnionych przeze mnie przy rejestracji danych (adres e-mail), będzie odbywać się wyłącznie w celu korzystania z Newslettera FRSE. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, czego skutkiem będzie usunięcie mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej Newslettera FRSE.

Potwierdzam zapoznanie się z Informacją dla subskrybentów newsletterów FRSE.


Newsletter Erasmus+

Comiesięczne podsumowanie najważniejszych aktualności, dokumentów i plików multimedialnych związanych z programem Erasmus+ i programami wspierającymi.

Zapisz się do newslettera Erasmus+:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

Newsletter Akademia Erasmus+

Comiesięczne zestawienie spotkań informacyjnych, konferencji, dni otwartych organizowanych w ramach programu Erasmus+ w Polsce.

Zapisz się do newslettera Akademii Erasmus+:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

Newsletter Eurokursor

Przegląd działań UE dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, a także szkoleń, w których można wziąć udział i projektów, do których można się przyłączyć.

Zapisz się do newslettera Eurokursor:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

Newsletter Eurokursor Granty

Kompleksowy wykaz aktualnych programów grantowych – polskich i europejskich.

Zapisz się do newslettera Eurokursor Granty:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

Newsletter eTwinning

Newsletter informacyjny programu eTwinning skierowany jest do nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem lub uczestniczących w programie.

Newsletter wysyłany jest raz w miesiącu. Informujemy w nim o nadchodzących wydarzeniach i szkoleniach, konkursach i innych aktualnościach związanych z programem eTwinning.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na newsletter!

Zapisz się do newslettera eTwinning:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

Newsletter czasopisma Języki Obce w Szkole

Czasopismo „Języki Obce w Szkole” od 2012 r. wydawane jest bezpłatnie.

Kwartalnik rozpowszechniany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Każdy numer można w całości pobrać bezpośrednio ze strony internetowej w formacie PDF, epub, mobi lub korzystać z oddzielnych artykułów.

Zachęcamy do zapisywania się na newsletter, dzięki któremu na bieżąco będą otrzymywać Państwo informacje o pojawieniu się nowego numeru czasopisma i wydarzeniach edukacyjnych pod patronatem JOwS.

Zapisz się do newslettera JOwS:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

Newsletter Eurydice

EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku. Sieć składa się z biur krajowych (obecnie 41 biur w 37 krajach), utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, i z biura europejskiego (EACEA A7), utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury).

Główna misja Eurydice to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji.

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami wydawniczymi Eurydice? Zapisz się na newsletter!

Zapisz się do newslettera Eurydice:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

Newsletter Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące Polsko-Litewskiego Programu Wymiany Młodzieży, zapisz się na newsletter!

Zapisz się do newslettera PLF:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

Newsletter Ready, Study, Go! Poland

Ready, Study, Go! Poland to kampania wizerunkowa, która ma na celu wspieranie polskich uczelni we wszystkich działaniach, które przyczyniają się do podniesienia ich poziomu umiędzynarodowienia oraz promocję Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Kampania jest realizowana od 2012 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Zapraszamy do zapisywania się do newslettera, w którym znajdą Państwo wszystkie najświeższe informacje o organizowaniu przez FRSE i MNiSW polskich stoisk podczas targów i możliwości delegowania na nie przedstawicieli uczelni.

Zapisz się do newslettera Ready, Study, Go! Poland:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

+ FRSE

Newsletter Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Newsletter jest wysyłany raz w miesiącu. Informujemy w nim o nadchodzących wydarzeniach, najświeższych publikacjach o tematyce edukacyjnej, aktualnościach związanych z zarządzanymi przez nas programami.

Zapisz się na newsletter FRSE i bądź na bieżąco!

Archiwum newsletterów:

Zapisz się do newslettera FRSE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą, przy ul. Mokotowskiej 43 w Warszawie.

Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie udostępnionych przeze mnie przy rejestracji danych (adres e-mail), będzie odbywać się wyłącznie w celu korzystania z Newslettera FRSE. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, czego skutkiem będzie usunięcie mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej Newslettera FRSE.

Potwierdzam zapoznanie się z Informacją dla subskrybentów newsletterów FRSE.


+ Erasmus+

Newsletter Erasmus+

Comiesięczne podsumowanie najważniejszych aktualności, dokumentów i plików multimedialnych związanych z programem Erasmus+ i programami wspierającymi.

Zapisz się do newslettera Erasmus+:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

Newsletter Akademia Erasmus+

Comiesięczne zestawienie spotkań informacyjnych, konferencji, dni otwartych organizowanych w ramach programu Erasmus+ w Polsce.

Zapisz się do newslettera Akademii Erasmus+:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

+ Eurodesk

Newsletter Eurokursor

Przegląd działań UE dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, a także szkoleń, w których można wziąć udział i projektów, do których można się przyłączyć.

Zapisz się do newslettera Eurokursor:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

Newsletter Eurokursor Granty

Kompleksowy wykaz aktualnych programów grantowych – polskich i europejskich.

Zapisz się do newslettera Eurokursor Granty:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

+ eTwinning

Newsletter eTwinning

Newsletter informacyjny programu eTwinning skierowany jest do nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem lub uczestniczących w programie.

Newsletter wysyłany jest raz w miesiącu. Informujemy w nim o nadchodzących wydarzeniach i szkoleniach, konkursach i innych aktualnościach związanych z programem eTwinning.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na newsletter!

Zapisz się do newslettera eTwinning:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

+ Języki Obce w Szkole

Newsletter czasopisma Języki Obce w Szkole

Czasopismo „Języki Obce w Szkole” od 2012 r. wydawane jest bezpłatnie.

Kwartalnik rozpowszechniany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Każdy numer można w całości pobrać bezpośrednio ze strony internetowej w formacie PDF, epub, mobi lub korzystać z oddzielnych artykułów.

Zachęcamy do zapisywania się na newsletter, dzięki któremu na bieżąco będą otrzymywać Państwo informacje o pojawieniu się nowego numeru czasopisma i wydarzeniach edukacyjnych pod patronatem JOwS.

Zapisz się do newslettera JOwS:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

+ Eurydice

Newsletter Eurydice

EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku. Sieć składa się z biur krajowych (obecnie 41 biur w 37 krajach), utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, i z biura europejskiego (EACEA A7), utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury).

Główna misja Eurydice to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji.

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami wydawniczymi Eurydice? Zapisz się na newsletter!

Zapisz się do newslettera Eurydice:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

+ Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Newsletter Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące Polsko-Litewskiego Programu Wymiany Młodzieży, zapisz się na newsletter!

Zapisz się do newslettera PLF:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.

+ RSG!Poland

Newsletter Ready, Study, Go! Poland

Ready, Study, Go! Poland to kampania wizerunkowa, która ma na celu wspieranie polskich uczelni we wszystkich działaniach, które przyczyniają się do podniesienia ich poziomu umiędzynarodowienia oraz promocję Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Kampania jest realizowana od 2012 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Zapraszamy do zapisywania się do newslettera, w którym znajdą Państwo wszystkie najświeższe informacje o organizowaniu przez FRSE i MNiSW polskich stoisk podczas targów i możliwości delegowania na nie przedstawicieli uczelni.

Zapisz się do newslettera Ready, Study, Go! Poland:


Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, zgod­nie z tre­ścią ustawy z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Admi­ni­stra­to­rem danych jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji z sie­dzibą w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 43. Dane są prze­twa­rzane w celu obsługi kore­spon­den­cji i nie będą udo­stęp­niane odbior­com danych, w rozu­mie­niu art. 7 pkt 6 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne.