Konkurs dla nauczycieli „Scenariusze lekcji europejskich”


Sieć informacyjna Team Europe działająca przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) planuje wspólne zorganizowanie konkursu dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju. Nauczyciele będą zachęcani do zgłaszania propozycji scenariuszy lekcji europejskiej; z grupy zaproponowanych tematów, możliwych do przeprowadzenia na lekcjach różnych przedmiotów (języków, plastyki, matematyki, historii, WOSu, etc.). Będą to mogły być scenariusze lekcji, które już zostały przeprowadzone, lub jeszcze nie sprawdzony w praktyce pomysł na lekcję. Najlepsze, nagrodzone scenariusze zostaną opublikowane. Będą służyć wszystkim nauczycielom, którzy chcą przybliżyć uczniom wybrane tematy europejskie. Wydawcą publikacji będzie Komisja Europejska. Głównym celem projektu jest wybór w trybie konkursowym najlepszych scenariuszy lekcji poświęconych tematyce europejskiej.

Docelowo (w II fazie) projekt przewiduje publikację w formie papierowej i elektronicznej prac konkursowych, (produktem finalnym I etapu projektu, czyli konkursu, będzie gotowy materiał do dalszego przygotowania do druku.) Projekt ma przyczynić się do zwiększenia wiedzy uczniów poprzez udoskonalenie umiejętności jej przekazywania przez nauczycieli. Dzielenie się dobrymi praktykami w nauczaniu to myśl przewodnia. Konkurs będzie realizowany w ramach obchodów 60-lecia Traktatów Rzymskich. Nagrodą jest w pełni ufundowany wyjazd studyjny do instytucji europejskich.

Cele pośrednie: Współpraca ze środowiskiem nauczycielskim: 1. Stworzenie użytecznego narzędzia pracy 2. Dzielenie się dobrymi praktykami – odkrytymi metodami edukacyjnymi i doświadczeniem skutecznego zaciekawienia młodzieży wybraną tematyką lekcji 3. Inspirowanie do własnych nowych form przeprowadzania lekcji. Efektem końcowym konkursu będzie zestaw najwyżej ocenionych 10-15 scenariuszy lekcji europejskich (które w II Fazie zostaną opublikowane w jednej wspólnej publikacji). Zestaw końcowy wybranych scenariuszy zostanie sprawdzony pod kątem merytorycznym przez eksperckie grono Team Europe. Członkowie tej sieci, to eksperci w tematyce polityk europejskich, którzy są pomysłodawcami projektu. Sieć ta, odgrywa kluczową rolę w konkursie. Po zakończeniu konkursu w Fazie II planowane są: publikacja i dystrybucja w polskich szkołach ponadpodstawowych (w obu wersjach papierowej i elektronicznej).