Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.
Ludwik Pasteur

I Ogólnopolski Konkurs na prezentację niemiecko- lub anglojęzyczną

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań nauką języków obcych (w szczególności języka niemieckiego i angielskiego), wdrażanie do nauki języków obcych wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, popularyzowanie wiedzy dotyczącej takich zagadnień jak polityka i państwo, zdrowy tryb życia, sport, rola kobiety i mężczyzny, technika, jak również doskonalenie umiejętności tworzenia wystąpień publicznych (referatu) i argumentacji (obrony tez) w języku obcym.

Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli j. obcych szkół ponadgimnazjalnych.

Organizator

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

Czas i miejsce

Konkurs ma charakter dwuetapowy:
  • I etap - nadsyłanie prac konkursowych do 10 grudnia 2012 r.,
  • finał konkursu: 10 stycznia, 2013 r.