Czym się zajmujemy?
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji udziela patronatu inicjatywom, które dotyczą szeroko pojmowanego wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji formalnej i pozaformalnej w Polsce, a także promowania dialogu międzykulturowego i walki z wykluczeniem społecznym.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie udziela Patronatu Honorowego Dyrektora Generalnego ani patronatu Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia promocyjnego ich inicjatyw prosimy kierować do formularza ubiegania się o patronat Fundacji.

 

Lista udzielonych patronatów:

 

Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych po współczesność


Celem organizatorów jest poruszenie tematyki odnoszącej się do problemów dotykających mieszkańców miast, w których dokonują się zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne. Spotkanie młodych naukowców (młodych doktorów i doktorantów) w międzynarodowym i interdyscyplinarnym gronie umożliwi przegląd najnowszych badań z zakresu urban studies. Udział pracowników naukowych pozwoli zaś stworzyć niezbędną dla rozwoju dyscypliny platformę wymiany między młodymi badaczami i doświadczonymi naukowcami. Pokłosiem przedsięwzięcia będzie wydanie dwóch tomów monografii w językach polskim i angielskim.

Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią – standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania


Konferencja naukowa o takim charakterze, organizowana jest już po raz dziesiąty i stała się największym, cyklicznym wydarzeniem, dotyczącym problemu plagiatowania w kontekście jakości kształcenia. Tegoroczna edycja konferencji obejmuje dwa panele eksperckie. Pierwsza część konferencji poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym nowoczesnego zarządzania uczelnią. Podczas dyskusji poruszone zostaną kwestie związane z formułami zarządczymi, a także m.in. ze szkoleniami menedżerów w uczelniach, w szczególności w zakresie wykorzystywania wspomagających narzędzi informatycznych.

BEST General Assembly Wroclaw 2017


General Assembly to jedno z dwóch walnych zgromadzeń i zarazem największe wydarzenie w Board of European Students of Technology, podczas którego ponad 280 członków BEST-u z 94 grup lokalnych gromadzi się, aby dyskutować na temat edukacji, wsparcia kariery i zapotrzebowań środowiska studenckiego. Oprócz tego podejmują najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości organizacji i wybierają zarząd międzynarodowy. W całym wydarzeniu biorą udział: delegaci wszystkich grup lokalnych, członkowie zespołów międzynarodowych, zarząd międzynarodowy, delegaci partnerskich organizacji oraz partnerów projektu.

IX Konferencję naukowo – dydaktyczną „Języki obce – między rutyną a innowacją”


Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej po raz IX organizuje Konferencję naukowo – dydaktyczną dla edukatorów, kulturoznawców, tłumaczy i nauczycieli języków obcych. Podczas tegorocznej konferencji gościć będziemy przedstawicieli różnych ośrodków akademickich z Polski i krajów całego świata, takich jak Bośnia i Hercegowina, Serbia, Ukraina, Finlandia, Brazylia, Egipt, Kazachstan, Kirgistan, Surinam, Salvador i Honduras. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska, która wygłosi wykład pt. „Rola nauczyciela a jakość edukacji językowej”-„Quality in language education. The role of the teacher”.

Finance Week XI


Projekt „Finance Week” to cykl bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów, który cieszy się dużą popularnością wśród łódzkich studentów. Zakres tematyczny projektu obejmuje wiele dziedzin nauki, od ekonomii, finansów i rachunkowości, po przez inwestowanie na rynku kapitałowym, marketing, zakładanie własnej działalności gospodarczej, a kończąc na umiejętnościach miękkich. W związku z tym każdy student ma szansę poszerzyć swoją wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z wybranej dyscypliny naukowej.

CEMS Chance XII


CEMS Chance realizuje szeroko pojęty cel społeczny – pragnie ułatwić uczniom gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej czy zdrowotnej, start w dorosłe życie. Projekt ma za zadanie pomóc im w podjęciu decyzji edukacyjnych oraz w planowaniu ścieżki zawodowej, a przede wszystkim nauczyć dostrzegać i w pełni wykorzystywać szanse, jakie daje im los. Celem inicjatywy jest wzbudzenie w młodych ludziach chęci do nauki i rozwoju osobistego oraz kształtowania własnych pasji.

Erasmus Mundus for the Community


Spotkanie wraz z warsztatem jest organizowane w celu podsumowania dokonań projektów już zakończonych (SALAM i SIGMA), jak też tych, które zostaną zakończone w roku 2017 (SALAM 2) i 2018 (SIGMA Agile). Posłuży ono jako forum dla prezentacji osiągnięć naukowych oraz dialogu między badaczami polskimi i zagranicznymi. Celem spotkania będzie też omówienie możliwości dalszej współpracy między uczelniami partnerskimi.

IX Urodziny Wolontariatu Centerko – Spotkanie ze Sztuką IX


Tematem przewodnim imprezy jest sztuka i działalność artystyczna, ponieważ wolontariat zrodził się w Stowarzyszeniu „Pomost” z oddolnych inicjatyw jego członków, których wspólnym mianownikiem było zamiłowanie do sztuki oraz chęć podzielenia się swoimi pasjami i zainteresowaniami z innymi.
IX edycja imprezy odbędzie się w dn. 07.04.2017 r. w siedzibie Kina Bodo przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80 i będzie miała formę integracyjnego spotkania przy filmie „Wstawaj i walcz” w reż. Weroniki Pliszki.

Erasmus Student Network Poland


Erasmus Student Network (ESN) to największa, na obecną chwilę w Europie, międzynarodowa organizacja studencka skupiająca obecnie około 13 500 wolontariuszy w 526 sekcjach w 40 krajach. Jej zadaniem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, szczególnie programu Erasmus+, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Z tej okazji wiele z wydarzeń organizowanych przez Erasmus Student Network nawiązywać będzie do jubileuszu programu i odbywać się będzie przez cały rok przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Start na rynku pracy


„Start na rynku pracy” to pierwszy w Polsce projekt badawczy, skierowany do środowiska akademickiego na tak dużą skalę, jego celem jest zdiagnozowanie wyzwań stojących przed studentami i absolwentami w ich przygotowaniach do wchodzenia na rynek pracy. Projekt rozpoczyna się przeprowadzeniem badań społecznych wśród studentów i absolwentów, szkół wyższych, a także pracodawców, przedstawicieli uczelni i instytucji publicznych, partnerów społecznych odpowiedzialnych za wchodzenie młodych ludzi na rynek pracy. Przewidywana łączna liczba ankietowanych wyniesie około 6000 respondentów. Realizatorami są Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!

Nawigacja