Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.
Ludwik Pasteur

Program Sokrates zakończył działalność

Program Sokrates zakończył się w 2006 roku. Aktualne edukacyjne programy unijne są w Polsce zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji na stronie: www.frse.org.pl.