Rada programowa


PRZEWODNICZĄCY

dr Paweł Poszytek

CZŁONKOWIE

Aleksandra Ścibich-Kopiec

Anna Salamończyk-Mochel

Andrzej Wyczawski

Beata Skibińska

Alicja Pietrzak

Rafał Hubczyk

Liliana Budkowska

Przeglądaj artykuły:

Wszystkie działy
Działania i inicjatywy dla aktywnych
Edukacja dorosłych
Edukacja językowa
Edukacja szkolna
Eurydice
Informacja młodzieżowa
Kształcenie zawodowe
Młodzież
Polityka młodzieżowa
Szkolnictwo wyższe
Temat numeru
Upowszechnianie rezultatów
W liczbach
Inne
EDUinspiracje
Projekty na medal
Gość numeru