Ruszają regionalne konferencje programu Erasmus+ – razem zmieniajmy edukację w Polsce!


Ruszają regionalne konferencje programu Erasmus+ – razem zmieniajmy edukację w Polsce!

Już 2 marca  br. w Grudziądzu w Centrum konferencyjnym Hotelu Ibis odbędzie się pierwsza w tym roku konferencja regionalna pod hasłem Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym, której celem będzie wspieranie działań edukacyjnych przy użyciu środków z programu Erasmus+. W konferencji wezmą udział m.in. Marzenna Drab – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski kurator oświaty, dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Czesław Stawikowski – wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, koordynator ds. kształcenia zawodowego.

W trakcie wydarzenia dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępny będzie punkt informacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje na temat pozyskania środków unijnych na rozwój szkół w regionie. Ponadto  będzie można poznać interesujące projekty realizowane przez naszych wnioskodawców oraz wymienić się doświadczeniami, w ramach dobrych praktyk.

Szczegółowy program konferencji.

Zarejestruj się już dziś!

Cykl konferencji adresowana jest do dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia, specjalistów w przedsiębiorstwach, przedstawicieli kształcenia zawodowego, pracowników uczelni wyższych, centrów kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak ofertę edukacyjną dostosować do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie.

Na spotkaniach omówione zostaną priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego nauczycieli, roli projektów edukacyjnych w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się. Poruszane tematy będą dotyczyć m.in.: kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, dorosłych oraz młodzieży.

Honorowy patronat nad cyklem konferencji objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj. Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Kolejne konferencje odbędą się w: Szczecinie, Bolesławcu, Gdyni, Kielcach, Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj.