14. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów – sesja otwierająca


Jakie kompetencje powinni zdobywać młodzi ludzie, by odnaleźć się w świecie, którego przyszłości nie znamy? Tym pytaniem organizatorzy i goście honorowi rozpoczęli XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów.

W czasie sesji otwierającej Forum dyrektor FRSE dr Paweł Poszytek zwrócił uwagę na potrzebę rozwijania kompetencji miękkich. – Komunikacja, kreatywność, kooperacja. Jeśli w tych obszarach będziecie sprawni, to bez względu na zmieniający się świat, poradzicie sobie – mówił do uczestników Forum.

– Nie da się tworzyć rozwoju wyłącznie dla jednego pokolenia – podkreślił minister edukacji Dariusz Piontkowski. – Dbajcie o współpracę między tymi, którzy byli przed wami, a tymi, którzy pojawią się za chwilę.

We wtorek w Nowym Sączu nie brakowało dyskusji o przywództwie, solidarności i zaangażowaniu społecznym, współpracy międzynarodowej czy budowaniu marki osobistej. Młodzi liderzy wzięli udział w sesjach warsztatowych. W przerwach między nimi dyskutowali przy kawie, wymieniali się doświadczeniami, pomysłami i wizytówkami.

Zapraszamy do obejrzenia sesji otwierającej 14. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów – tutaj