E-learning w programie Leonardo da Vinci


W seminarium tematycznym poświęconym e-learningowi w projektach programu Leonardo da Vinci wzięło udział 45 osób. Idea spotkania pojawiła się w trakcie prac nad wydanym pod koniec ubiegłego roku biuletynem informacyjnym programu Leonardo da Vinci, którego tematem przewodnim był właśnie e-learning.