Asystenci Comeniusa 2010


W ramach Asystentury Comeniusa zorganizowane zostały trzy spotkania mające na celu przygotowanie beneficjentów do udziału w programie. Spotkanie informacyjne dla wyjeżdżających asystentów Comeniusa, którzy odbędą praktyki w europejskich szkołach w roku szkolnym 2010/2011, miało miejsce 18 czerwca w Warszawie.

Liderzy w edukacji


W dniach 14-15 czerwca 2010 r. w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Liderzy w edukacji, zorganizowana przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji oraz Polskiej Akademii Nauk.