Dziesięć lat programu Grundtvig


Polska Narodowa Agencja zorganizowała uroczystą konferencję z okazji 10-lecia programu Grundtvig w Polsce. Odbyła się ona 10 grudnia 2010 r. w Warszawie i zgromadziła beneficjentów programu, jego przyjaciół, przedstawicieli decydentów i osoby współpracujące z programem.

Pierwsza Liga Grundtviga


Konkurs Pierwsza Liga Grundtviga został ogłoszony przez Narodową Agencję Programu, Uczenie się przez całe życie” w kwietniu 2010 r. z okazji obchodów 10-lecia programu Grundtvig w Polsce.