Aktywność seniorów daje korzyści


Europa się starzeje. Obecnie co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej ma ukończone 60 lat, a przewiduje się, że za dwie dekady grupa ta będzie stanowić aż jedną trzecią społeczeństwa Europy. Prognozy dotyczące proporcji między liczbą osób w wieku emerytalnym, a tych w wieku produkcyjnym wyglądają niekorzystnie również w przypadku Polski.