Dwanaście miesięcy w nowej rzeczywistości


Pomysł na zbudowanie EOSW pojawił się po raz pierwszy w roku 1987, kiedy to – po miesiącach politycznych zmagań o zabezpieczenie odpowiedniego finansowania – powstał program ERASMUS. Jego nazwa stanowi akronim angielskiego sformułowania „EuRopeAn Scheme for Mobility of University Students”. Ten bardzo popularny dziś program wspiera już nie tylko wymianę studentów, ale szereg działań szkół wyższych związanych ze współpracą międzynarodową i tzw. internacjonalizacją kształcenia.

Rok Marii Skłodowskiej-Curie


27 stycznia 2011 r. Senat RP, podobnie jak wcześniej Sejm RP, podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Ma to być wyraz szacunku za jej wielki wkład w rozwój nauki. Senat uznał, że Skłodowska-Curie powinna dziś być symbolem polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań naukowych.