PAJ P – Partnerstwo lokalne w praktyce


PAJP , czyli Pozaformalna Akademia Jakości Projektu, to cykl szkoleń skierowanych do liderów młodzieżowych, pragnących wzbogacić swoje dotychczasowe doświadczenie o nowe kompetencje w określonych obszarach mających wpływ na jakość projektów.

Niesłabnące zainteresowanie programem Grundtvig


Z roku na rok rośnie zainteresowanie programem Grundtvig, a wraz z nim liczba składanych wniosków. W tym roku to zainteresowanie jest szczególnie wysokie. W największej akcji – Projekty Partnerskie Grundtviga – złożono 287 wniosków, czyli o 37 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Przedstawiamy laureatów konkursu “Wyraź się”


Młodzi ludzie zostali zaproszeni do napisania eseju na jeden z wybranych tematów. Pisali o swoich propozycjach na poprawę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, o aktywizacji młodzieży z mniejszymi szansami, o wolontariacie i korzyściach jakie z niego płyną.