Pokazy filmów na zakończenie Europejskiego Tygodnia Młodzieży


Między 18 a 21 maja pod szyldem ETM-owego Kina Krótkometrażowego młodzi ludzie mieli szansę spotkać się w kinie Femina na pokazie filmów dokumentalnych. Pokazy były częścią obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży, a filmy dobrano tak, by nawiązywały tematycznie do zagadnień, z którymi młodzież mierzyła się podczas debat regionalnych i krajowych w ramach ETM.