FRSE otrzymała certyfikat ISO 9001:2008


Z ogromną przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi.

Konferencja „Wschodni wymiar mobilności”


Mobilność, w tym studiowanie za granicą, to bardzo ważne doświadczenie dla młodych ludzi, dlatego zajmuje ona ważne miejsce w polityce Unii Europejskiej – podkreśliła komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży Androulla Vassiliou, podsumowując dwudniową konferencję „Wschodni wymiar mobilności”, która odbyła się 6–7 lipca br. w Warszawie.