Kompetencje językowe podstawą sukcesu w Europie


Choć kształcenie językowe zajmuje istotne miejsce w polityce unijnej, poziom kompetencji językowych Europejczyków wciąż jest daleki od oczekiwań polityków czy też potrzeb rynku pracy. Ponadto rosnąca mobilność zawodowa wymaga ciągłego dostosowywania systemów edukacji, tak by jak najlepiej przygotowywały Europejczyków do życia na wielojęzycznym i wielokulturowym kontynencie. Dlatego właśnie polska prezydencja w Radzie UE nadała kwestii języków i wielojęzyczności rangę jednego ze swoich priorytetów.

Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych


Czy edukacja zawodowa może być atrakcyjna? W jaki sposób zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami wyższymi? Jak zaangażować pracodawców w proces edukacji i wspierać nauczanie dorosłych? – na te oraz inne pytania 23 września 2011 roku próbowali odpowiedzieć polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych.

BiTriMulti


Szkolenie „BiTriMulti” skierowanie jest przede wszystkim do młodych osób, które do tej pory miały bardzo mały związek z wymianami międzynarodowymi, ale chciałyby spróbować swoich sił przy ich organizacji, tylko potrzebują pomocy i wskazówek w tej kwestii.

FRSE na targach edukacyjnych w Kopenhadze


Od 14 do 16 września przedstawiciele naszej Fundacji uczestniczyli w organizowanej od 23 lat konferencji organizowanej przez European Association for Inernational Education oraz w towarzyszących jej targach edukacyjnych w Kopenhadze.

Forum III Wieku


W 2011 r. intensywnie rozwijano rozpoczętą rok wcześniej współpracę ze środowiskiem seniorów reprezentowanym przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. We wrześniu przedstawiciele programu Grundtvig brali udział w Forum III Wieku, które towarzyszyło obradom XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.