Mobilni beneficjenci unijnych programów edukacyjnych | wystawa


17 października br. na Placu Przyjaciół Sopotu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy promującej projekty mobilności realizowane przez polskich beneficjentów w ramach programów edukacyjnych UE. Otwarcie było jednocześnie inauguracją dużego spotkania odbywającego się pod hasłem „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora”. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja prasowa.

Jerzy Buzek: 2012 Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej


Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek w specjalnym liście skierowanym do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku ogłosił decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 14 września 2011 roku, na mocy której rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Nagrody European Language Label


Jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących konferencji Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie było wręczenie certyfikatów 10. jubileuszowej edycji konkursu European Language Label. Edycja była wyjątkowa pod względem liczby nadesłanych zgłoszeń – zarejestrowano prawie sto wniosków konkursowych. Komitet selekcyjny wyróżnił znakiem ELL osiemnaście projektów oraz przyznał pierwszą w historii konkursu nagrodę honorową.