FRSE zaangażowana w organizację Euro 2012


Spółka PL. 2012 oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podpisały porozumienie o współpracy, którego misją jest wzmacnianie postaw aktywności społecznej, tolerancji, otwartości i zaufania poprzez włączenie się mieszkańców całej Polski w szczególności młodzieży szkolnej w przygotowania do EURO 2012.

Erasmus dla wszystkich – nowy program UE?


Aż 5 mln osób, czyli niemal dwa razy więcej niż obecnie, będzie mogło wyjechać na studia lub szkolenie za granicę z dofinansowaniem z programu Erasmus dla wszystkich. Ten nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu został przedstawiony dziś przez Komisję Europejską. Program rozpisano na 7 lat, a jego budżet wyniesie 19 mld euro. Jego realizacja ma się rozpocząć w 2014 r.

Prezentacja raportów sieci Eurydice


Słabe wyniki z matematyki oraz przedmiotów ścisłych i przyrodniczych są wyzwaniem dla Europy – to wniosek z dwóch raportów Eurydice, które przedstawiono po raz pierwszy podczas konferencji Skuteczność polityk na rzecz poprawy kompetencji młodzieży w Europie, zorganizowanej w dn. 16-18 listopada 2011 r. w Warszawie.

Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2011)


Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki jest wpływ projektów na ich postawy, zachowania czy wartości? Wreszcie, w jakim stopniu osiągane są takie cele programu, jak aktywne uczestnictwo młodzieży, w tym aktywne obywatelstwo europejskie czy wzajemne zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi z innych krajów?