Okno Partnerstwa Wschodniego


Ponad 30 milionów euro przeznaczy Komisja Europejska na współpracę młodzieżową z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu w ramach Okna Partnerstwa Wschodniego programu „Młodzież w działaniu”. Dodatkowe środki zasilą dwie akcje programu: Wolontariat Europejski i Współpracę z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi UE. Oznacza to zwiększenie projektów z 6 krajami (Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Ukraina), ale nie z Rosją, która w nowej inicjatywie nie została uwzględniona. Po raz pierwszy w historii MwD wnioski o dofinansowanie będą mogły składać organizacje z krajów partnerskich. – Stwarza to historyczną szansę rozwoju potencjału młodzieży oraz organizacji młodzieżowych z Krajów Europy Wschodniej i Kaukazu – piszą Dominika Jagiełło i Andrij Pavlovych.

Youthpass na skróty


Daj się poprowadzić Youthmanowi przez idee i założenia certyfikatu Youthpass. Dowiedz się czym są kompetencje kluczowe oraz jakie umiejętności możesz zdobyć realizując projekty w programie „Młodzież w działaniu”.

Comenius dla przedszkoli. Jak uzyskać dofinansowanie na projekt współpracy międzynarodowej?


27 stycznia zespół programu Comenius we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie zorganizował spotkanie: „Comenius dla przedszkoli. Jak uzyskać dofinansowanie na projekt współpracy międzynarodowej?”. W spotkaniu wzięło udział około stu osób – nauczycieli i dyrektorów przedszkoli z całej Polski.

FRSE podczas prezydencji – czas na podsumowanie


„W obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego kalendarz polskiej prezydencji zawierał imponującą liczbę różnorodnych spotkań i konferencji, poczynając od spotkań ministrów i grup roboczych wysokiego szczebla, na licznych spotkaniach eksperckich kończąc. (…) FRSE brała udział w przygotowaniu i organizacji wielu z nich (…)” – pisze w najnowszym numerze „Europy dla Aktywnych” dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski.

Eurypedia – nowe źródło wiedzy na temat Europy


Jak wygląda system edukacji w Szwecji? Jakie egzaminy trzeba zdać, by dostać się na studia w Chorwacji? Jaki język obcy jest obowiązkowy dla uczniów zdających do liceum w Wielkiej Brytanii? Odpowiedzią służy Eurypedia!

Erasmus for All – oczekiwania i wątpliwości


Żyjemy w czasie ciągłej zmiany, zmienia się wszystko dookoła, czasem dużo szybciej niż byśmy sobie tego życzyli. Sytuacja na świecie, sytuacja w Europie, relacje w naszym najbliższym środowisku. Nieustanny ruch to znak naszych czasów, to także nowe wizje i nowe szanse.

RAY – analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” już opublikowana


Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie zdobywają kompetencje i czego się uczą podczas realizacji projektów? Jaki jest wpływ projektów na ich postawy, zachowania czy wartości? Wreszcie, w jakim stopniu osiągane są takie cele programu jak aktywne uczestnictwo młodzieży, w tym aktywne obywatelstwo europejskie, wzajemne zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi z innych krajów?

Erasmus for All


Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół i instytucji działających w obszarze edukacji i młodzieży na spotkanie konsultacyjne „Edukacja i młodzież w unijnym programie Erasmus dla wszystkich”.