Konkurs EDUinspiracje 2012


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, ogłasza konkurs EDUinspiracje 2012 pod hasłem: „Rozwijanie kompetencji umiejętność uczenia się”.

Program edukacyjny Stowarzyszenia Nigdy Więcej


Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w programie edukacyjnym Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” skierowanym do nauczycieli polskich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Projekt ten jest realizowany w ramach programu odpowiedzialności społecznej UEFA Euro 2012 „RESPECT Diversity”.

Zrób coś dla mniejszości


Masz pomysł na projekt edukacyjny wspierający i włączający uchodźców, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce? Jeśli tak – weź udział w otwartym konkursie ofert Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców oraz mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego”. Oferty należy składać do 26 marca 2012 r.

Edukacja w Europie w ostatnim 10-leciu i wyzwania na przyszłość


Raport Key Data on Education in Europe 2012 to flagowa publikacja sieci Eurydice przedstawiająca najważniejsze zmiany w europejskich systemach edukacji w ostatniej dekadzie. Poprzez prezentację 95 wskaźników raport łączy dane statystyczne i jakościowe, opisując organizację, zarządzanie i funkcjonowanie 37 europejskich systemów edukacji w 33 krajach – od przedszkola po instytucje szkolnictwa wyższego. Opracowanie przygotowano w oparciu o dane z roku 2009/10 (Eurostat) i 2010/11 (Eurydice).

Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku


Senat podkreślił rolę i znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku ustanawiając rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Za przyjęciem uchwały głosowało 78 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Senatu, dostępną na stronie internetowej Senatu.