FRSE na konferencji NAFSA w Houston


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest organizatorem polskiego stoiska na międzynarodowej konferencji NAFSA, która odbywa się w dniach 27 maja–1 czerwca w Houston. Bierze w niej udział ponad dwudziestu uczestników z Polski reprezentujących kilkanaście uczelni i instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym.

Międzynarodowa konferencja Teacher Education Policy in Europe


W dniach 17-19 maja 2012 odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Sieci Naukowych Teacher Education Policy in Europe TEPE 2012 pt. „Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe” (Badania naukowe, polityka i praktyka w kształceniu nauczycieli w Europie). Konferencja była współorganizowana przez Uniwersytet Łódzki i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, patronat objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, a jej uczestnikami byli przedstawiciele nauki, praktycy w dziedzinie edukacji oraz animatorzy polityki edukacyjnej z całego świata.

Parada Schumana mimo deszczu zgromadziła tłumy


Tegoroczna Parada Schumana nie obyła się bez niespodzianek. Najpierw dowiedzieliśmy się, że Miasteczko Europejskie nie będzie funkcjonować przez wzgląd na warunki atmosferyczne. Na szczęście po kilku godzinach organizatorzy zmienili zdanie i na szybko organizowaliśmy stoisko FRSE.

Rada Unii Europejskiej o „Erasmusie dla wszystkich”


W dniach 10 i 11 maja tego roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw edukacji, młodzieży, kultury i sportu, zorganizowane w ramach duńskiej prezydencji. Najważniejszym punktem obrad była kwestia programu „Erasmus dla wszystkich”, który ma zastąpić m.in. realizowane do końca przyszłego roku programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.

Program Erasmus w roku 2010/2011


Komisja Europejska opublikowała dziś nowe dane na temat liczby studentów, pracowników dydaktycznych i innych pracowników wyższych uczelni, którzy wzięli udział w programie Erasmus w roku akademickim 2010/2011. 231 410 europejskich studentów i 42 813 pracowników uczelni wyższych otrzymało w ramach programu Erasmus wsparcie finansowe na wyjazdy za granicę związane ze studiami, praktykami zawodowymi, nauczaniem lub szkoleniami.