Wolontariat Europejski zamiast bezrobocia?


Pod koniec 2011 roku w urzędach pracy w całej Polsce zarejestrowanych było około 730 000 bezrobotnych do 30 roku życia. Stanowili oni ponad 38% ogółu bezrobotnych. Blisko czterech na dziesięciu bezrobotnych miało mniej niż 30 lat. Oznacza to, że co trzeci (w niektórych urzędach nawet co drugi) z bezrobotnych mógłby, zgodnie z formalnymi zasadami, wyjechać na Wolontariat Europejski. Ale prawie żaden z nich o tym nie wie.

Konkurs wniosków na polsko-litewskie projekty młodzieżowe już otwarty


Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza do składania wniosków na projekty realizowane w 2013 roku. W przyszłym roku będzie można otrzymać dofinansowanie na takie projekty jak: wymiany młodzieżowe, seminaria, szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, spotkania oraz projekty informacyjne. Rok 2013 przyniesie kilka zmian, z którymi warto się zapoznać.

Komisja prezentuje strategię dotyczącą nowego podejścia do edukacji


Wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej wynosi około 23%, przy ponad 2 mln nieobsadzonych miejsc pracy. Europa potrzebuje radykalnej zmiany podejścia do sposobu, w jaki systemy kształcenia i szkolenia są w stanie zapewnić umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Zadanie to jest utrudnione w kontekście szeroko zakrojonych środków oszczędnościowych i cięć budżetów przeznaczonych na edukację.

Erasmus za drogi dla Europy?


Gdy w październiku gruchnęła w mediach wiadomość o groźbie bankructwa programu Erasmus, natychmiast przez całą Europę przetoczyła się dyskusja o zasadności wydawania pieniędzy na ten najpopularniejszy europejski program wymian studenckich. Zawrzało nie tylko w mediach, ale również w samym Parlamencie Europejskim.

Seminaria dla nauczycieli akademickich


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z siecią IROs Forum zapraszają wszystkich zainteresowanych na seminaria: „Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy”, która odbędzie się 29 listopada w Gliwicach oraz „Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni”, które odbędzie się 30 listopada 2012 r. w Gliwicach.

Jeden z postulatów Procesu Bolońskiego był tematem konferencji, która odbyła się w Warszawie


Ramy kwalifikacji stanowią ważny temat w Europie już od wielu lat. W Polsce prace nad nimi rozpoczęły się w roku 2008. W 2011 r. przyjęto akty prawne wprowadzające Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. W celu wymiany doświadczeń z innymi państwami, które opracowują ramy kwalifikacji lub mają to doświadczenie już za sobą, Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowały konferencję pt. Ramy kwalifikacji jako narzędzie polityki publicznej dla uczenia się przez całe życie.