Biuletyn programu Leonardo da Vinci „Wsparcie dla przedsiębiorców”


Kolejny numer biuletynu programu Leonardo da Vinci „Wsparcie dla przedsiębiorców” skupiony jest na rezultatach, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców. Zostały w nim przedstawione rozwiązania z zakresu wzmacniania i rozwoju kompetencji zarówno menedżerów, jak i pracowników – zarówno tych z dużym bagażem zawodowym, jak i dopiero wkraczających na rynek pracy.

Aktywny rok już za nami


W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 wyjątkowo intensywnie promowano ideę uczenia się przez całe życie. Przez 12 miesięcy obchodów prezentowano najlepsze przykłady aktywności i aktywizacji osób starszych, w tym społecznej oraz tej ukierunkowanej na własny rozwój i dbałość o zdrowie. Służył temu m.in. konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską, którego celem było wyróżnienie organizacji i osób wspierających aktywność seniorów. Jedną z nagród w kategorii Środowiska przyjazne dla osób starszych otrzymało Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie 2012


Uczniowie rozpoczynają naukę języków obcych w coraz młodszym wieku. Coraz więcej dzieci uczy się obowiązkowo dwóch języków obcych. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) staje się coraz bardziej powszechnie używanym narzędziem definiowania osiągnięć ucznia. Te i inne równie ciekawe wnioski znajdziemy w publikacji sieci Eurydice „Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012”.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła nagrody naukowcom


Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego po raz kolejny uhonorowała najwybitniejszych polskich uczonych i nauczycieli akademickich. Statuetki i nagrody finansowe trafiły do najwybitniejszych w swoich dyscyplinach badaczy, odkrywców nowych technologii, autorów teorii i dzieł naukowych wpisanych do światowego kanonu. Nagrody przyznawane są od 2006 roku.

500 uniwersytetów zawalczy o miejsce w nowym rankingu


Oczekuje się, że o miejsce w nowym międzynarodowym rankingu uniwersytetów, powstałym z inicjatywy Komisji Europejskiej, zawalczy pięćset uniwersytetów z Europy i całego świata. Nowa klasyfikacja, o nazwie U-Multirank, będzie się różniła od obecnych rankingów, gdyż uniwersytety będą oceniane według szerszego zakresu wskaźników. Celem rankingu jest przedstawienie bardziej realistycznej i przyjaznej użytkownikom oferty akademickiej.

Partnerstwa szkół przyczyniają się do poprawy umiejętności uczniów i nauczycieli


Nowe badanie na temat wpływu partnerstw między szkołami z różnych krajów wykazało, że uczniowie tych placówek, a w szczególności szkół średnich, znacznie poprawili swoje umiejętności, w tym umiejętności kulturowe i społeczne, informatyczne oraz w zakresie języków obcych. Wpływ ten był najsilniejszy w przypadku uczniów, którzy odwiedzili partnerskie szkoły.

YES Europe zamiast Erasmusa?


Komisja ds. Edukacji i Kultury Parlamentu Europejskiego chce zmienić nazwę programu z „Erasmus dla wszystkich” na YES Europe. Każdy rząd będzie mógł sam zdecydować, czy zarządzanie nowym programem powierzy jednej agencji czy kilku.