Zapraszamy Gruzinów na studia do Polski


Setki młodych Gruzinów odwiedziły stoisko Ready, Study, Go! Poland podczas targów International Education Fair, które odbywały się 15 i 16 lutego w Tbilisi. Oferta polskich uczelni była prezentowana na stoisku przygotowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowy numer “Europy dla Aktywnych” – Nr 10/2012


W nowym numerze “Europy dla Aktywnych” piszemy m.in. o pakiecie zaleceń przyjętych przez Radę UE w sprawie gwarancji pracy dla młodych ludzi, o umiędzynarodowieniu kształcenia i promocji polskiego szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także o edukacji dorosłych i jak zawsze o Waszych projektach realizowanych w ramach programów koordynowanych przez FRSE.