Raport „Finansowanie edukacji w Europie 2000-2012: skutki kryzysu ekonomicznego”


Raport „Finansowanie edukacji w Europie 2000-2012: skutki kryzysu ekonomicznego”, przygotowany na zamówienie Komisji Europejskiej, dotyczy wydatków publicznych i budżetów krajowych przeznaczanych na edukację w latach 2000-2012, ze szczególnym uwzględnieniem skutków kryzysu ekonomicznego.

Szczegółowe analizy objęły m.in. zmiany w wydatkach na wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli, budżetach przeznaczanych na infrastrukturę edukacyjną, czy finansowym wsparciu dla uczniów i studentów (stypendia, pożyczki, dodatki rodzinne, itp.).

Nad Bałtykiem o jakości szkolnictwa wyższego i roli liderów zmian


W Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja bolońska pt. „Liderzy jakości kształcenia w polskich uczelniach. Uwarunkowania rozwoju i perspektywy działania akademickiej kadry projakościowej”. Wydarzenie zorganizowane wspólnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytet Gdański wpisuje się w inicjatywę Sieci LLL oraz cykl Rozwój Edukacji Akademickiej (REA), prowadzony przez UG. W konferencji wzięło udział ok. 120 przedstawicieli uczelni z całej Polski.

Studiowanie to wyzwanie – nowa publikacja Eurodesku


Skala ocen studentów na Cyprze, w Irlandii i Holandii obejmuje noty od 0 do 10, a w Portugalii aż do 20. Uczelnie w Finlandii oferują ponad 500 kierunków studiów wykładanych w języku angielskim, natomiast w Barcelonie 60 proc. kierunków wykładanych jest wyłącznie po katalońsku. Dwie trzecie słuchaczy na Uniwersytecie Islandzkim stanowią kobiety, tymczasem we Francji studiuje 285 tysięcy obcokrajowców.

Promujemy polskie studia w Hongkongu


Już po raz drugi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Ministerstwem Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest obecna na konferencji i targach APAIE, tym razem w Hongkongu. W tegorocznej edycji bierze udział ponad 1300 uczestników z całego świata. Na targach prezentuje się 140 wystawców z 39 krajów.

Nasze REGIO najlepsze w Europie!


Polska zajęła pierwsze miejsce wśród krajów europejskich pod względem liczby projektów aktualnie realizowanych w ramach akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius.

Badania ze szwajcarską precyzją


Fundusz Stypendialny Sciex działa od 2009 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program ten kładzie nacisk na wspieranie inicjatyw w zakresie badań i stanowi ważny instrument mający na celu promowanie młodych, utalentowanych pracowników naukowych, którzy zamierzają prowadzić badania we współpracy z badaczami i instytucjami w Szwajcarii.