Zagraniczni studenci sadzą polskie lasy


W kwietniu ruszyła szósta ogólnopolska akcja stowarzyszenia Erasmus Student Network i Lasów Państwowych, podczas której kilkuset studentów — Polaków i Europejczyków, przebywających obecnie na wymianie w Polsce — posadzi las Erasmusa. Przedsięwzięcie wspiera podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Aneta Wilmańska — jedna z pierwszych stypendystek programu Erasmus.

Wolontariat Europejski (EVS) a rynek pracy (2013)


Często słyszymy także zarzut, że młodym ludziom stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy brakuje zdecydowania i konsekwencji w podejmowanych działaniach, co skutkuje częstym zmienianiem pracy. Z jednej strony jest to zjawisko zrozumiałe – będąc na początku drogi zawodowej mają przecież prawo poszukiwać i błądzić, z drugiej jednak, wyniki badań pokazują, że uczestnicy projektów edukacji pozaformalej mają pełniejszy obraz swej zawodowej przyszłości niż ich pozostali rówieśnicy.

20 lat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


Dokładnie 10 lat temu, 16 kwietnia 2003 r., Polska razem z 9. innymi krajami podpisała traktat akcesyjny, na podstawie którego rok później wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji działała już wówczas od 10 lat. W tym roku obchodzimy 20-lecie działalności.